Archive

Archive for the ‘Mari Belek Kitab’ Category

KITAB: Fenomena Berlampauan Dalam Pengkafiran (Bahagian II)

December 12, 2009 1 comment

NOTA PENTING: Kertas kerja ini adalah khulasoh atau kesimpulan yang dibuat setelah saya ditugaskan untuk membaca dan menghuraikan isi kitab karangan Dr Yusof Qaradhawi dan alhamdulillah selamat dibentangkan oleh saya dan kemudiannya dibincangkan di dalam majlis pengajian Madrasah Wasatiah yang dikelolai oleh Al-Fadhil Ustaz Fauwaz bin Fadzil pada hari Rabu, 2 Disember 2009 bertempat di Rumah Kedah Baru, Haiyu Sabiek dengan dihadiri seramai 31 orang pendengar dan pendiskusi yang terdiri daripada pelajar agama dan perubatan. Setelah menerima beberapa komen membina dan membuat beberapa pembetulan, saya dengan rendah diri menyiarkan kertas kerja yang tak seberapa ini dalam blog ini. Sebarang komen, pembetulan atau pendiskusian sangat digalakkan. Terima kasih. (Kertas kerja ini juga adalah ringkasan dan sambungan daripada entry saya yang lepas.)

KITAB: FENOMENA BERLAMPAUAN DALAM PENGKAFIRAN / ZHOHIRATUL GHULU FI TAKFIR

OLEH: DR YUSOF AL-QARADHAWI

PEMBENTANG: HAKIMAH BINTI ZAKUWAN

MUQADDIMAH

Dalam kitab ini, Dr Yusof Qaradhawi menerangkan fenomena yang berlaku selepas zaman kebangkitan yang melanda Mesir sekitar 70-an. Beliau diasak dengan persoalan dari pelbagai lapisan masyarakat antaranya bekas banduan IM yang inginkan penjelasan mengenai keadaan masyarakat yang berpecah belah ketika itu. Perselisihan fikrah dan pegangan politik  menyebabkan mereka sering bertelagah sehingga mereka tidak solat berjemaah bersama.

Kerajaan turut dilabel sebagai kafir atas sebab menolak dan menjadi dalang penghalang seruan ke arah perintah Allah. Golongan yang dikecam ini mengambil sesetengah nas secara zahir “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” Al-Ma’idah ayat 44. Mereka juga mengutip hadis yang berkaitan sehingga sampai suatu tahap mereka berkata: “Sesiapa yang tidak menerima fikrah ini yang mana telah disertai dengan dalil-dalil (yang sebenarnya telah dipilih dengan kaedah yang salah) adalah kafir. Sesiapa yang tidak mengkafirkan golongan kerajaan adalah kafir kerana syak di dalam mengkafirkan golongan kafir adalah kafir, sama seperti  syak ketika mengkafirkan golongan Musyrikin, Yahudi, Nasrani dan Majusi.”

Syeikh Hasan al-Hudhaibi R.A.H yang merupakan salah seorang pemimpin IM ketika itu apabila mengetahui perkara ini ketika beliau di dalam penjara, beliau terus menolak fikrah ini dengan berkata : “Kita adalah pendakwah bukannya qodhi (hakim)”  kerana 2 perkara tersebut sangatlah berbeza bidang kerjanya.

1) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBAWA FENOMENA INI

Dr Yusof Qaradhawi telah menyenaraikan sebab-sebab yang menyumbang ke arah masalah ini:

1)    Penyebaran fahaman salah mengenai Islam dengan menggunakan pelbagai kemudahan media.
2)    Sikap sambil lewa dan ambil mudah oleh sesetengah Ulama’ dalam mengatasi golongan ini.
3)    Penekanan yang hebat diberikan kepada pendakwah bebas yang membawa fikrah Islamiah berteraskan al-Quran dan as-Sunnah.
4)    Ketandusan golongan pemuda yang mahir dalam ilmu Fiqh Islami dan Usulnya serta ketiadaan keinginan yang kuat untuk mendalami ilmu Islamiah dan ilmu bahasa atau lughawiyah.

Maka kelemahan ini menjadikan mereka berpegang dengan sesuatu fikrah secara membuta tuli tanpa mempunyai kefahaman yang tepat mengenainya. Imam Hasan al-Basri berkata: “Seseorang yang beramal tanpa ilmu ibarat seorang yang berjalan tanpa arah. Seseorang yang beramal tanpa ilmu lebih banyak memusnahkan daripada mengislahkan, maka tuntutlah perkara ilmu tanpa memudharatkan perkara Ibadat dan tuntutlah perkara Ibadat tanpa memudharatkan perkara Ilmu…”

2)GOLONGAN YANG SEPATUTNYA DIKAFIRKAN:

Mereka adalah yang terang-terangan menyebarkan dakyah yang bertentangan dengan Islam iaitu:

1)    Golongan Komunis yang membawa ideologi komunisme yang bertunjangkan falsafah dan undang-undang kehidupan yang jelas bertentangan dengan ‘aqidah Islamiyah dan pensyari’atannya serta nilai-nilainya. Mereka menganggap golongan yang mempunyai agama adalah racun masyarakat secara umumnya, namun secara khususnya mereka menyifatkan agama Islam sebagai agama yang membawa permusuhan dan kebencian.

2)    Golongan Sekular dan juga ahli parti politik yang berfahaman sekular yang secara berterangan menolak syari’at Islam kerana mereka berpendapat bahawa sesebuah negara harus dipisahkan dari agama.
3)    Golongan agama sesat atau digelar sebagai Ashab an-Nihal yang ajarannya secara terang-terangan jelas tersasar daripada ajaran agama Islam yang sebenar seperti al-Duruz, an-Nashiriyah, al-Isma’iliyah dan lain-lain.

Imam Ghazali menyifatkan mereka sebagai : Golongan yang secara zahirnya menentang atau menolak tetapi secara batiniahnya mereka kafir  secara mutlak. Ibnu Taimiyah pula menyebut; Mereka ini lebih kafir daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Contoh-contoh di zaman kita adalah seperti aliran Bahaisme yang merupakan agama baru yang dicipta dan hampir menyerupai  al-Qodiyaniyah yang muncul dengan ideologi kenabian selepas kenabian Muhammad S.A.W  yang merupakan penamat para nabi. Jika di Malaysia, ‘agama Ayah Pin’ turut tergolong dalam kelompok ini.

3)KEWAJIBAN MEBEZAKAN ANTARA UMUM ATAU JENIS DAN INDIVIDU YANG TERTENTU:

Kita harus memberikan perhatian yang serius seperti mana yang dipesan oleh para Ulama’ apabila membicarakan mengenai kafir dari sudut secara umum (nau’iyah) atau individu (syaksiah) kerana terdapat perbezaan yang besar antara dua perkara tersebut.

Apabila kita mengatakan golongan Komunis adalah kafir atau pemimpin-pemimpin berfahaman sekular yang menolak Islam adalah kafir atau sesiapa yang mengatakan sedemikian rupa dan menyeru kepada sedemikian perkara adalah kafir, maka ini dinamakan sebagai hukuman yang diletakkan secara umum.

Namun apabila kita mengaitkan perkara-perkara seperti tadi (iaitu kafir) kepada seseorang individu atau peribadi yang tertentu maka kita wajib berhenti sebentar untuk meyelidik dan memastikan tohmahan tersebut samada benar atau tidak dengan menyoal individu tersebut dan berbincang dengannya, sehinggalah kita mendapat hujah yang kuat tanpa sebarang keraguan.

Dalam perkara ini Ibnu Taimiyah telah memberikan contoh seperti nas-nas yang berbentuk ancaman, antaranya “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” Surah an-Nisa’ ayat 10.

Sesungguhnya nas berbentuk ancaman ini adalah benar, tetapi seseorang individu yang melakukannya tidak boleh digelar sebagai penerima ancaman tersebut atau orang yang pasti akan menjadi  ahli neraka. Kerana boleh jadi ada syarat-syarat yang hilang atau tidak cukup atau ada penghalang dalam perbuatan yang dilakukannya. Mungkin hamba Allah tersebut akan bertaubat dan melakukan amal kebajikan sehingga menyebabkannya terlepas daripada menerima hukuman.

Imam-Imam dalam banyak mazhab telah berpegang dengan kaedah yang terperinci ini untuk membezakan antara umum atau jenis dan individu yang tertentu. Dapat kita lihat di sini, semua kaedah yang terperinci ini harus dilalui dalam menetapkan hukum kafir, oleh itu, bagaimana mungkin seseorang muslim menghukum muslim lain yang telah bertasyhid dengan kalimah ‘LA ILA HA ILLALLAH WA ANNA MUHAMMAD RASULULLAH’ sebagai kafir?

4) BAHAYA PENGKAFIRAN

Apabila fenomena ini melanda masyarakat, maka ia memberikan impak yang sangat besar kepada individu yang telah dituduh sebagai kafir tersebut. Bahaya tersebut adalah:

1)    Tidak boleh bersama dengan isterinya. Mereka wajib berpisah kerana seorang  muslimah tidak boleh menjadi isteri kepada seorang kafir.

2)    Anak-anaknya tidak boleh tinggal bersamanya kerana dikhuatiri akan terpengaruh dengan kekafirannya.
3)    Hilang hak untuk tinggal dan pertolongan dari masyarakat Islam.
4)    Wajib dibicarakan oleh Hakim Islami atau Syar’ie untuk memastikan bahawa dia benar-benar telah murtad.
5)    Jika mati, hak-haknya selepas mati tidak boleh ditunaikan seperti orang Islam, maka mayatnya tidak boleh dimandikan dan disembahyangkan serta dikebumikan secara Islam. Harta-hartanya juga tidak boleh dibahagikan secara ahkam mirath.

6)    Akan mendapat laknat dan kemurkaan daripada Allah S.W.T serta dilemparkan dari rahmat-Nya. Maka dia akan kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya.

5) KEWAJIBAN KEMBALI KEPADA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Betapa pentingnya kita kembali berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah untuk menghalang kepincangan ini daripada terus membarah dan menimbulkan lebih banyak masalah. Masalah ini boleh dihindari dengan memahami kaedah-kaedah tertentu yang akan diterangkan selepas ini. Jika kita berpegang kepada pendapat sesetengah Ulama’ maka kita harus mengetahui nas-nas yang digunakan agar tidak berpegang sesuatu perkara secara membuta tuli.

KAEDAH-KAEDAH TERSEBUT ADALAH:

I) DENGAN APAKAH SESEORANG ITU MEMASUKI ISLAM?

Kaedah Pertama: Seseorang itu memasuki Islam dengan dua kalimah syahadah iaitu:

شهادة أن لا إله إلا الله  و أن محمدا رسول الله

Sesiapa yang berikrar kalimat di atas dengan lidahnya maka dia telah dikira memeluk agama Islam, dan diwajibkan ke atasnya semua hukum Islam. Namun jika seseorang itu kafir dengan hatinya, maka kita harus menyerahkan perihal batiniah itu kepada Allah S.W.T kerana kita hanya mampu melihat zahir seseorang itu sahaja.

Dalil: Daripada Abi Hurairah R.A.H: Rasulullah S.A.W bersabda: ‘Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata : La Ilaha Illallah (Tiada Tuhan Melainkan Allah), jika mereka mengatakan demikian maka terselamatlah darah dan harta mereka daripadaku kecuali dengan sebab syara’, dan segala perhitungan mereka terserah pada Allah.” – Hadis Muttafaqun ‘alaih

II) SESIAPA YANG MATI DALAM TAUHID MAKA SELAYAKNYA SYURGA BAGINYA:

Kaedah Kedua: Sesiapa yang mati dalam tauhid –iaitu dalam: Lailaha illallah, maka dia mendapat dua hak ini iaitu:

1) Terlepas daripada dikekalkan dalam neraka.

2) Dimasukkan dalam syurga.

Dalil : Daripada Anas R.A.H: Rasulullah S.A.W bersabda: “Akan dikeluarkan daripada neraka sesiapa yang mengucapkan La Ilaha Illallah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan yang (apabila) ditimbang (hanya) sebesar biji yang halus (iaitu biji gandum).” – Hadis Muttafaqun ‘alaih

III) PEMBATALAN ISLAM

Kaedah Ketiga: Apabila seseorang telah Islam, maka dia diwajibkan mematuhi hukum-hukum Islam yang jelas berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Penting untuk diingatkan di sini, hukum-hukum ini adalah hukum syar’ie yang telah qoth’i atau diyakini, yang tiada keraguan padanya seperti kewajipan solat, zakat, pengharaman bunuh, zina, riba, arak dan lain-lain dosa besar, serta hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam perkahwinan, talak, mirath, jenayah, qisas dan sebagainya. Sesiapa yang ingkar, meringankan atau mempersenda hukum qoth’I ini, maka dia adalah kafir secara terang-terangan kerana hukum-hukum ini telah diperintahkan dalam ayat Al-Quran serta Hadis Sohih, dan disepakati Ulama’. Maka sesiapa yang mengingkarinya bermakna mengingkari nas Al-Quran dan As-Sunnah.

Seseorang muslim itu tidak terlepas dari hukum ini kecuali bagi mereka yang masih ‘baru’ dalam Islam, atau jauh daripada pengetahuan mengenai Islam, maka ini dikira sebagai keuzuran sehinggalah golongan ini mempelajari ajaran Islam, maka diwajibkan ke atasnya semua hukum syar’ie sepertimana diwajibkan kepada muslim yang lain.

Dalil: “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan.” “Kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” –Surah An-Nuur, ayat 51.

IV) DOSA-DOSA BESAR MENGURANGKAN IMAN TETAPI TIDAK MEMUSNAHKANNYA

Kaedah Keempat: Pembuat maksiat dan pelaku-pelaku dosa besar, jika mereka tidak bertaubat, iman mereka akan berkurangan tetapi tidak musnah atau hilang.

Dalil:

1) Jika pelaku ini dihukum sebagai murtad, maka pastilah maksiat dan murtad telah menjadi suatu perkara yang sama. Maka pastinya pelaku maksiat ini wajib dihukum seperti orang yang murtad namun perkara ini telah ditolak oleh nas-nas sahih dan ijma’.

2) Hadis yang mewajibkan syurga kepada sesiapa yang mengucapkan La Ilaha Illallah walaupun dia seorang penzina atau pencuri: Daripada Abu Zar R.A.H, Rasulullah S.A.W bersabda: “Aku didatangi Jibril dan beliau memberitahuku: “Sesungguhnya sesiapa daripada umatmu yang mati tanpa mensyirikkan Allah dengan apa-apa sahaja maka dia akan memasuki syurga.” Maka aku bertanya: “Walau mereka telah berzina dan mencuri?” Beliau menjawab: “(Ya) Walau mereka telah berzina dan mencuri.” ”

3) Ayat Al-Quran yang menyebut tentang hubungan antara pembunuh dengan keluarga yang dibunuh:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)…” –Surah Al-Baqarah, ayat 178.

V) SELAIN SYIRIK, SEMUA DOSA DALAM PERHITUNGAN ALLAH UNTUK DIBERI KEAMPUNAN

Kaedah Kelima: Sesungguhnya dosa yang tidak diampunkan adalah kafir atau syirik dengan Allah S.W.T. Selain daripada itu, samada dosa besar atau kecil, semuanya atas kehendak Allah, jika Dia mengampunkan, maka hamba itu akan diampunkan, jika sebaliknya, maka hamba itu akan disiksa.

Dalil: “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.”

-Surah An-Nisa’, ayat 116.

Syirik yang dimaksudkan dalam ayat ini atau seumpamanya adalah syirkul akbar atau syirik besar, iaitu mengambil tuhan atau tuhan-tuhan lain bersama Allah S.W.T. Sama juga, kufrul akbar atau kufur besar yang bererti ingkar atau menolak. Contohnya Ibn Hajar pernah berkata, sesiapa yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad S.A.W, maka dia adalah kafir. Walaupun dia tidak menyekutukan Allah. Maka keampunan tidak akan diberi kepadanya tanpa sebarang khilaf lagi.

VI) PEMBAHAGIAN AL-KUFR YG DITULIS DI DALAM NAS-NAS KEPADA AKBAR&SOGHIR (BESAR&KECIL)

Kaedah Keenam: Al-Kufr (kafir) mempunyai dua makna:

1) Lawan kepada Iman. Iaitu penafian dan keingkaran yang nyata terhadap apa yang didatangkan kepada Nabi S.A.W. Ini dinamakan Al-Kufr Akbar (besar) yang bererti seseorang telah keluar dari agama semasa di dunia maka dia diwajibkan dihumban dalam neraka semasa di akhirat.

Dalil: “Sesudah datang kpd mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir.” Al-Baqarah, 253.

2) Lawan kepada sifat bersyukur dengan nikmat Allah. Iaitu merangkumi perbuatan maksiat atau perlakuan yang dilarang Allah S.W.T. Ini dinamakan Al-Kufr Soghir (kecil) bererti si pelaku dosa ini akan menerima ancaman tanpa dihumban dalam neraka, dan pelakunya masih tidak terkeluar dari agama.

Dalil:

“مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك” , “من أتى عرافا أو كاهنا فصدقته بما يقوله فقد كفر بما أنزل الله على محمد”

Mengenai hadis ini tiada Ulama’ yang mengatakan sesiapa yang melakukan dosa bersumpah selain nama Allah dan mempercayai tilikan, telah keluar dari agama atau murtad sejak zaman berzaman, maka mereka tidak dipisahkan daripada isteri mereka, tidak ditegah daripada mendirikan solat dan tidak juga ditegah daripada dikebumikan di kubur Islam.

VII) HIMPUNAN SEBAHAGIAN PECAHAN IMAN BERSAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN KAFIR , MUNAFIK  ATAU JAHILIYAH

Kaedah Ketujuh: Sesungguhnya iman menghimpunkan sebahagian atau lebih daripada bahagian-bahagian kafir, jahiliyah atau nifaq (munafik).

Dalam erti kata lain, di dalam aqidah iman seseorang Islam, di dalamnya mungkin turut ada ciri-ciri daripada sifat ‘al-kufr’ atau jahiliyah serta munafik yang bersemadi di dalam jiwanya secara disedari atau tidak. Kerana itu banyak sumber dari al-Quran dan as-Sunnah yang meriwayatkan bahawa Allah dan Rasulullah S.A.W menyuruh umat Islam agar menjaga iman masing-masing sehingga suci daripada sebarang kekotoran dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Dalil:

“يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان”

Walaupun begitu, Allah S.W.T sangat mengasihi hambanya kerana daripada hadis ini, dapat kita faham bahawa sesiapa yang mempunyai sesikit-sikit iman akan dikeluarkan daripada api neraka, dan sesiapa yang mempunyai nifaq dalam dirinya, akan diazab dengan setahap mana nifaq itu ada dalam dirinya, kemudian akan dikeluarkan dari neraka.

VIII) PERINGKAT KETAATAN UMAT

Kaedah Kelapan: Peringkat ketaatan setiap muslim adalah berbeza mengikut tahap ketaatan mereka kepada perintah Allah dan penjauhan mereka daripada larangan Allah.

Dalil: “Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (Bagi mereka) surga Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.” Surah Fatir, ayat 32-33.

Di dalam ayat ini Allah S.W.T membahagikan peringkat tadi kepada tiga bahagian iaitu:

1) Menzalimi dirinya – yang mengabaikan kewajipannya dan melakukan perkara yang diharamkan.

2) Pertengahan – yang menunaikan kewajipan dan meninggalkan yang diharamkan tetapi meninggalkan perkara-perkara sunat dan melakukan perkara makruh.

3) Berlumba ke arah kebaikan – yang melakukan kewajipan dan sunat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh serta sebahagian yang harus.

Wallahu a’lam bis showab..

Advertisements
Categories: Mari Belek Kitab

Bodoh-bodoh Cerdik

November 6, 2009 1 comment

Membaca. Semua orang tahu kepentingannya. Tak kira apa jenis bidang anda, kreatifkan ia dengan additional value milik anda tersendiri. Apabila kita baca dan menyelami, minda kita pun berkembang. Luaskanlah pengetahuan dan pergaulan kita. Cabangkan uslub dakwah. Dalam al-Quran ada ayat menyebut tentang kepentingan membaca, yang maknanya begini;

بسم الله الرحمن الرحيم

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali (mu).”

Surah Al-‘Alaq, ayat 1-8.

Bacalah. Sampai merasa diri masih bodoh. Dan supaya tak menjadi bodoh, ataupun bodoh-bodoh apa lagi bodoh sombong. Lebih baik jadi bodoh-bodoh cerdik daripada menjadi pandai tapi bodoh ataupun bangang. Ada orang pernah cakap;

“orang yang pandai itu bukannya tidak bodoh, tapi, orang itu pandai kerana pandai menyembunyikan kebodohannya, manakala orang yang bodoh bukanlah tidak pandai, tapi jadi bodoh kerana sering menampakkan kebodohannya”

Haha. Faham-faham sendiri. Jangan jadi bodoh dan pamerkan kebodohan kita itu melalui kalam kita atau sembang-sembang kita ataupun blog-blog picisan kita. Mengenai apa-apa sahaja. Kalam kita mengambarkan pemikiran kita. (kecuali dalam kes ‘sowahib Zulaikha’, kalau ada masa nanti saya tulis tentang tu, insyaAllah.)

Sebenarnya motif utama entri saya kali ni adalah nak kongsi dengan sahabat-sahabat tentang kisah Juha yang mungkin di antara kita menganggapnya bodoh-bodoh cerdik, tapi bagi saya, Juha adalah seorang yang kelakar tapi bijak kerana kebanyakan kisahnya banyak mengandungi teladan. Saya sangat suka bergelumang dengan kisah Juha sampaikan saya membeli 99 koleksi kisah Juha berbahasa arab, nampaknya lepas ni saya kena translate ke dalam bahasa Melayu dan buat buku tentang Juha.  😀  Ni kisah-kisah yang saya jumpa dalam darulnuman.com. Jom baca sat!

Belakang Bererti Hadapan

Abu Bakar Al-Kalbi menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Juha* di Kufah. Ketika itu dia sengaja datang ke Kufah untuk pergi ke rumah hakim. Sesampainya di sana dia berjumpa dengan seorang syeikh sedang duduk berjemur di panas matahari.

“Wahai Syeikh! Di mana rumah tuan hakim?” Tanya Abu Bakar Al-Kalbi kepada Syeikh itu.. “Wara’aka (di belakangmu).” Jawab Syeikh itu.  Maka Abu Bakar pun berpatah balik ke belakang untuk mencari rumah yang dimaksud. “Subhanallah, mengapa engkau berbalik ke belakang?” Tegur Syeikh itu tiba-tiba.. “Tuan kata “di belakangmu”, jadi saya balik ke belakanglah.” Jawab Abu Bakar.. “Dengarlah saudara. Ikramah telah mengkhabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah ….” Lalu Syeikh itu membaca surah Al-Kahfi, ayat 79 yang ertinya:

“Kerana di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil setiap perahu dengan paksa.”

“Ikramah berkata,” Kata syeikh itu lagi. “Di belakang mereka maksudnya di hadapan mereka.” Barulah Abu Bakar Al-Kalbi faham bahawa rumah tuan hakim yang sedang dicarinya ada di hadapannya. “Subhanallah……” Kata Abu Bakar kagum. Kemudian dia bertanya: “Syeikh ini Abu siapa……?” . “Abul Ghusn.” Jawabnya.. “Nama yang sebenar?” Tanya Abu Bakar lagi.

“Juha.” Jawabnya. ***

Ubbad bin Suhaib juga menceritakan pengalaman yang sama dengan Abu Bakar Al-Kalbi ketika datang ke Kufah. Dia datang ke kota itu untuk mendengarkan tilawah Al-Quran dari Syeikh Ismail bin Abi Khalid. Ketika dia sedang tercari-cari tiba-tiba bertemu dengan seorang Syeikh sedang duduk-duduk. “Wahai syeikh, di mana rumah Ismail bin Abi Khalid?” Tanya Ubbad bin Suhaib. “Terus ke belakang.” Jawab orang tua itu. “Jadi aku mesti berpatah balik?” Tanya Ubbad. “Aku cakap di belakangmu, mengapa mesti berpatah balik.” “Tuan cakap wara’aka, bererti kan di belakangku.” Kata Ubbad bin Suhaib. “Bukan begitu. Ikramah telah mengkhabarkan kepadaku tentang firman Allah “Wa kana wa ra’ahum”, maksudnya “di hadapan mereka.”

Ubbad kagum akan kecerdikan orang tua itu..“Siapa nama tuan?” Tanya Ubbad.. “Nama saya Juha.” Jawab orang tua itu. ***

Pekikan Jubah

Abul Hasan menceritakan pula bahawa seorang lelaki telah mendengar suara orang berteriak dan mengadu kesakitan di rumah Juha.

“Aku mendengar suara pekikan di rumah tuan, apa gerangan?” Tanya lelaki itu kepada Juha. “Jubahku jatuh dari atas rumah.” Jawab Juha. “Err..hanya jubah jatuh pun sampai terpekik-pekik?” “Engkau ini bodoh. Jika engkau sedang memakai jubah, dan jubah yang dipakaimu jatuh, bukankah engkau ikut jatuh bersamanya?” Kata Juha. ***

Kubur Di Atas Tanah

Suatu hari seorang jiran Juha meninggal dunia, maka Juha bertanggung jawab ke atas pengkebumiannya. Dia lalu pergi kepada tukang gali kubur untuk memesan sebuah kuburan. Akan tetapi terjadi pertengkaran antara Juha dan tukang gali kubur berkenaan dengan upah menggalinya.

Tukang gali kubur meminta upah sekurang-kurangnya lima dirham, dan kalau tidak, dia tidak mahu menggali kubur. Juha tidak setuju akan bayaran sebanyak itu. Tiba-tiba dia pergi ke pasar membeli beberapa biji kayu papan dengan harga dua dirham dan dibawanya ke perkuburan..“Buat apa kayu itu?” Tanya orang ramai.

“Tukang gali kubur tidak mahu menggali kuburan kalau tidak dibayar sekurang-kurangnya lima dirham. Aku beli papan ini dengan harga dua dirham sahaja. Aku akan tutup saja mayat jiranku itu dengan papan ini dan akan diletakkan di atas tanah perkuburan. Aku masih untung tiga dirham. Di samping itu, si mayat tidak terkena himpitan kubur dan terhindar dari pertanyaan Malaikat Mungkar dan Nakir di dalam kubur. ***

Unta Minta Upah?

Suatu ketika Juha pergi keluar  untuk membeli gandum. Setelah gandum dapat, lalu dinaikkan ke atas untanya untuk dibawa balik. Tiba-tiba unta yang dikenderainya lari dengan membawa gandum yang baru digiling itu. Setelah beberapa hari kemudian, Juha menjumpai untanya. Akan tetapi Juha mengelak daripada dilihat oleh untanya.

“Mengapa engkau menyembunyikan diri dari untamu?” Tanya seseorang kepadanya. “Aku khuatir unta itu meminta wang tambang kepadaku. Oleh kerana itulah aku bersembunyi daripadanya.” Jawab Juha.***

Pada suatu musim haji, ayah Juha keluar ke Makkah untuk mengerjakan ibadah haji.
Ketika ayahnya akan berangkat, Juha berpesan: “Ayah jangan terlalu lama pergi. Usahakan ada di sini semula pada Hariraya Aidiladha agar kita dapat menyembelih kurban bersama.” ***

Kambing Ajaib

Semasa remajanya, Juha pernah disuruh ke pasar oleh ayahnya untuk membelikan kepala kambing bakar. Dia pun pergi dan membeli sebuah kepala kambing bakar yang baik dan dibawanya pulang. Di tengah perjalanan, Juha berhenti dan membuka kepala kambing itu, lalu dimakannya kedua-dua matanya, kedua-dua telinganya, lidahnya dan otaknya. Kemudian sisanya yakni tengkorak- tengkoraknya dibawa pulang dan diserahkan kepada ayahnya.

Sudah tentu ayahnya sangat terkejut kerana kepala tersebut sudah kosong dan bahagian-bahagian lainnya juga hilang. “Celaka kamu, apa ini?” Kata ayahnya.. “Itulah kepala yang ayah minta.” Jawab Juha. “Mana kedua-dua matanya?” Tanya ayahnya lagi.. “Ia adalah kambing buta.” Jawab Juha.. “Mana kedua-dua telinganya.” . “Kambingnya tuli.” Jawab Juha. “Lidahnya juga tidak ada, ke mana?” Tanya ayahnya. “Kambing itu kelu agaknya.” Jawab Juha. . “Sampai pada otaknya juga tidak ada, ke mana?” “Kambingnya botak.” Jawab Juha. Ayahnya tidak dapat menerima kepala kambing yang tidak sempurna itu kerana merasa rugi. “Celaka engkau Juha. Sila kembalikan kepala kambing ini kepada penjualnya, dan tukar dengan yang lain.” Kata ayahnya. .“Pemiliknya telah menjual kambing itu tanpa sebarang cacat.” Jawab Juha. ***

Membeli Bangkai

Suatu hari Juha melihat budak-budak mempermain-mainkan seekor burung yang sudah mati. “Boleh jual kepadaku burung itu?” Tanya Juha. “Burung sudah mati akan engkau beli, buat apa?”  Tanya budak-budak itu. “Aku memang ingin memilikinya.” . “Kalau nak juga, sila beli.” Kata budak-budak itu.

Juha membayar burung mati itu dengan harga satu dirham kemudian dibawanya pulang. Sesampainya di rumahnya, ibu hairan dan marah. “Hai Juha! Buat apa kau bawa burung yang sudah jadi bangkai itu?” Tanya ibunya. “Diamlah bu. Jika burung itu hidup, aku tidak sanggup mengeluarkan seratus dirham untuk membeli makanannya.” Jawab Juha. ***

Juha Membalas Dendam

Suatu hari Juha bercerita “Aku telah bersetuju dengan beberapa orang sahabatku iaitu untuk mengadakan satu pertandingan. Jika aku dapat mengalahkan mereka, maka mereka kena menjamu aku makan dengan satu hidangan yang sedap-sedap dan bermacam-macam makanan. Dan jika aku yang kalah maka akulah yang kena jamu mereka makan.

Dengan satu syarat iaitu aku di kehendaki duduk di satu kawasan yang lapang di waktu malam di musim sejuk dan mereka tidak akan mengawasi aku bermakna aku mesti amanah tidak boleh menipu. Dan ada syarat yang lebih penting lagi iaitu jangan ada langsung tanda-tanda bahawa pada malam itu aku menyalakan api untuk memanaskan badan aku dari kesejukan, ini yang paling penting. Aku pun bersetuju oleh kerana aku yakin bahawa aku akan mampu menyahut cabaran tersebut dan aku berjanji akan benar-benar menepati syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Maka pada malam itu aku pun berbuat sebagaimana yang telah diminta kepadaku.

Kemudian pada keesokan paginya mereka pun beramai-ramai datang menemui aku dan meminta kepadaku agar menceritakan apa yang telah berlaku pada malam tadi dengan amanah dan jujur. Aku pun menceritakan kepada mereka: “Sesungguhnya pada malam tadi tidak ada yang aku dengar melainkan desiran dedaunan pokok yang ditiup angin. Selain itu aku juga mendengar tiupan angin yang agak kencang hingga menyebabkan aku merasakan kedinginan yang sangat dan juga aku terlihat dari kejauhan iaitu lebih kurang sebatu di depanku kelihatan api yang aku rasakan mungkin itu longgokan api.”

Tiba-tiba salah seorang dari mereka bangun dan berkata: “Bukankah kita dah berjanji jangan langsung kamu menyalakan api ataupun ada apa-apa unsur yang boleh mendatangkan kepanasan bagi kamu, bermakna api itu dapat memanaskan badan kamu dan kamu telah menyalahi syarat perjanjian kita!” Bangun seorang lagi, dia juga berkata, menguatkan kata-kata kawannya itu tadi dan akhirnya mereka memberi keputusan akulah yang kena menyediakan kepada mereka makanan yang sedap-sedap. Aku pun bersetuju tanpa banyak cakap. Maka tibalah pada hari yang ditetapkan iaitu mereka akan ke rumahku untuk menjamu selera, sesampai sahaja mereka aku pun mempersilakan mereka masuk.

Setelah agak lama mereka menunggu, perut-perut mereka pula telah berkeroncong, maka terus mereka bertanya kepadaku: “Wahai Juha…! mana dia hidangan, kami dah lama menunggu ni?” Oleh kerana mereka sudah bertanya, aku pun mengajak mereka ke kebun yang berada di belakang rumahku. Tiba-tiba mereka terkejut kerana melihat sebuah periuk yang besar tergantung di dahan salah satu pokok yang ada di kebunku. Lalu terus mereka bertanya: “Wahai Juha… apa ini?” Aku pun berkata di samping ingin mengenakan mereka: “Takkanlah kamu sudah lupa dulu kamu katakan padaku bahawa aku akan dapat memanaskan badanku yang kesejukan di musim dingin dengan longgokan api yang jauhnya sebatu, jadi sekarang ini di depan mata kamu semua, kamu menyaksikan sebuah periuk yang berisi makanan, takkanlah dia tak boleh masak dengan kepanasan api pelita yang ada di bawahnya yang jaraknya hanya sehasta. Jadi tunggulah sampai ia masak dulu!”

Mana Dia Surat Itu

Pada suatu hari ada seorang yang paling kaya dalam kampung Juha telah membuat satu jamuan makan yang sangat besar, dihidangi dengan makanan yang sedap-sedap dan lazat. Akan tetapi dia hanya menjemput orang-orang yang besar dan kaya-kaya sahaja samada dari kampung yang sama dan juga dari kampung yang bersebelahan.
Walau bagaimana sekalipun Juha berazam untuk turut hadir dalam majlis jamuan itu, walaupun dengan apa cara sekalipun. Jadi si tuan rumah yang kaya raya tadi telah memberitahu kepada khadam yang menjaga pintu agar memastikan setiap para jemputan yang hadir mestilah menunjukkan kad jemputan. Siapa yang tidak membawa kad jemputan yang telah di edarkan, jangan di izinkan masuk. Maka Juha pun mendapat satu jalan iaitu mengambil sehelai kertas putih dan dilipatkan seakan-akan lipatan surat. Juha pun pergi ke rumah orang kaya tadi, sampai di pintu rumah dengan seberapa cepat yang boleh dia berjalan dan berkata kepada si penjaga pintu: “Buka… buka laluan!… aku membawa sekeping surat yang penting untuk tuan rumah”

Juha pun terus masuk ke dalam rumah dan dia dapati bahawa di hadapannya sekarang ini terhidang satu juadah yang amat sedap lagi lazat. Tanpa berlengah terus dia menerkamnya, dia makan semampu yang boleh dan kemudian sambil makan, dia serahkan kertas yang dikatakan surat tadi kepada tuan rumah. Dia pun mengambilnya, setelah dilihat terus dia berkata kepada Juha dengan pelik: “Mana dia surat tu, ini kertas putih kosong, langsung tak ada apa-apa tulisan?” Juha menjawab dengan mulut yang penuh dengan makanan: “Oh… minta maaflah wahai tuan, sebenarnya aku datang ke sini tadi dalam keadaan yang tergesa-gesa sehinggakan aku tidak sempat untuk menulis surat ini terlebih dahulu, jadi minta maaflah!”.

Juha Memegang Janji

Pada suatu hari Juha telah bertelagah dengan isterinya tentang giliran untuk mengikat serta memberi makan kepada keldai kepunyaan kami di kandang. Akhirnya kami mengambil keputusan siapa yang mula bercakap selepas ini, maka dialah yang mesti pergi ke kandang untuk mengikat serta memberi makan keldai.

Maka Juha dan isterinya terus duduk di dalam rumah, masing-masing mendiamkan diri tidak mahu bercakap. Setelah lebih kurang sejam lamanya isterinya pun menjadi bosan, lalu dia terus keluar dari rumah pergi ke salah sebuah rumah jiranku, jadi tinggallah Juha sendirian.

Tidak lama kemudian Juha terdengar satu suara seakan-akan ada perompak masuk ke dalam rumahnya. Maka dia pun nak melaungkan suara untuk meminta tolong, tiba-tiba dia teringatkan perjanjian dengan isterinya tadi, terus dia tak jadi nak menjerit. Dia pun terus duduk dan langsung tidak bergerak-gerak. Perompak tersebut terus masuk ke dalam biliknya, mulalah dia menggeledah sana sini, sebelum itu dia terpandang ke arah Juha dan dia menyangkakan bahawa Juha diserang penyakit lumpuh sebab langsung tidak bergerak-gerak.

Lalu terus pencuri itu mengambil apa yang boleh diambilnya, apa saja yang dapat dicapai oleh tangannya dia memasukkan ke dalam karung yang dibawa. Kemudian sebelum perompak itu meninggalkan rumahnya dia datang menghampiri Juha lalu mengambil serban yang ada di kepalanya dan kemudian dia terus lari menghilangkan diri.

Juha langsung tidak bergerak-gerak ataupun berkata apa-apa sebab berpegang pada janjinya dengan isterinya. Tidak lama selepas itu datang seorang anak jiran rumahnya kerana isterinya telah menyuruhnya agar membawakan untuk Juha semangkuk bubur supaya Juha tidak mati kelaparan. Juha pun memberi isyarat kepada anak jirannya itu bahawa serbannya dan seluruh perkakas rumahnya telah dicuri perompak.

Bila dia melihat Juha memberi isyarat sedemikian, disangkanya Juha berkata: “Tuangkanlah bubur itu ke atas kepalaku!” Habis basah kuyup Juha dibuatnya. Tiba-tiba si budak tadi terus faham dengan apa yang telah diisyaratkan kepadanya, tanpa berlengah terus dia berlari serta memanggil-manggil isteri Juha. Isteri Juha terus datang untuk melihat apa yang telah berlaku… bila dia terlihat terus dia berkata kepada Juha dalam keadaan terperanjat serta marah: “Apa yang telah berlaku ke atasmu wahai Juha… suamiku?”  Juha pun terus melompat bangun dari tempatnya dan mengatakan kepadanya: “Ha!… kamu yang mula bercakap, jadi kamulah yang kena pergi ke kandang untuk mengikat dan memberi makan si keldai tu nampaknya, cepatlah pergi…! dan janganlah kamu berdegil lagi!”

Kisah Juha Dengan Perompak
Suatu ketika, Juha adalah seorang saudagar yang terkenal lagi kaya raya dan dia juga di kenali sebagai saudagar yang pemurah lagi baik hati, amanah serta suka membuat kebajikan. Dia hidup berdua sahaja iaitu dengan isterinya di dalam sebuah rumah yang sungguh besar. Mereka ditakdirkan Allah tidak mempunyai cahaya mata walaupun seorang.

Maka telah menjadi kebiasaan bagi Juha bahawa seluruh hartanya  sama ada yang diperolehi dari hasil perniagaan atau sebagainya dia akan menyimpannya di dalam sebuah peti besi yang besar yang kemudiannya peti besi tersebut di simpan di dalam sebuah bilik khas di dalam rumahnya. Pokoknya seluruh harta yang dimilikinya disimpan di dalam peti besi tersebut.

Dalam masa yang sama dia tidak pernah mengupah pengawal walau seorang pun untuk menjaga rumahnya sedangkan rumahnya itu sentiasa menjadi intipan perompak-perompak yang berkeliaran di dalam bandar tersebut. Juha hanya bertawakal kepada Allah swt atas segalanya.

Maka untuk jadi cerita, pada suatu malam entah macamana tiba-tiba Juha terkejut dari tidur. Kerana apa! kerana dia terdengar suara tapak kaki orang berjalan-jalan di atas bumbung rumahnya. Dia merasakan sudah pastilah ada orang menceroboh masuk ke dalam kawasan rumahnya, dan orang itu tak lain mestilah perompak.

Serta merta badannya mengeletar ketakutan kerana kebetulan dia terdengar si perompak di atas bumbung rumahnya itu mengatakan sesama mereka: “Malam ini kita mesti rompak seluruh harta yang dimiliki oleh Juha….kita jangan tinggalkan walau satu pun. Dan kalau dia melawan, maka kita bunuh dia dan isterinya !”.

Bertambah menggeletarlah Juha dibuatnya kerana terlalu takut. Tetapi dia cuba mengawal diri dan perasaannya….lalu dia duduk di atas katil, termenung seketika sambil mulutnya komat-kamit tidak habis-habis mengucapkan kalimah syahadah. Dan dalam kepalanya terfikir bagaimanakah caranya untuk mengatasi masaalah ini, bagaimana untuk menyelamatkan dirinya, isterinya dan  juga harta benda kepunyaan.

Tanpa berlengah dia terus mengejukkan isterinya dengan perlahan dan tenang dan dia memberitahu isterinya tentang apa yang sedang berlaku. Setelah agak lama, akhirnya Juha mendapat satu jalan, maka dia pun meminta isterinya supaya berpura-pura berselisih faham dengannya serta memarah-marahnya dengan suara yang tinggi supaya dapat di dengar oleh perompak yang berada di atas bumbung rumah mereka. Juha memberitahu isterinya supaya menanyakan kepadanya dengan suara yang lantang tentang dari manakah dia memperolehi seluruh harta yang di milikinya sekarang ini…dan bagaimanakah caranya! : “Kamu tanyakanlah berulang-kali sehingga aku terpaksa menceritakan tentang rahsia diriku yang sebenarnya kepada kamu yang ianya sama sekali tidak di ketahui oleh sesiapa pun !” tambah Juha dengan berbisik-bisik kepada isterinya.

Lantas si isteri pun mulalah bertanya sepertimana yang di pinta oleh Juha dengan suara yang lantang berulang-kali isterinya berkata :
“Wahai Juha! aku ini isteri kamu. Jadi mengapa pulak kamu tidak percaya denganku!. Mengapa mesti kamu rahsiakan dariku tentang perkara yang sebenarnya ! tentang bagaimana caranya kamu boleh beroleh seluruh harta kekayaan yang kamu miliki sekarang ini….kita sudah lama berkahwin dan aku masih ingat lagi bahawa semasa kita berkahwin dulu kamu tidaklah kaya seperti ini….bahkan hidup kamu miskin papa kedana. Dan aku rasa orang tua kamu tidak ada mewariskan apa-apa harta kekayaan buat kamu. Jadi tolonglah ceritakan kepadaku apakah rahsianya! janganlah kamu menyembunyikannya dariku wahai Juha!”.

Lalu Juha pun berkata dengan nada yang perlahan bercampur sedih: “Setelah begini lama kamu hidup denganku barulah kamu mahu bertanya dari mana dan bagaimana aku memperolehi seluruh harta kekayaan yang aku milikinya sekarang ini!”.

“Wahai isteriku! bukankah kamu tahu bahawa aku ini adalah seorang saudagar aku ini seorang peniaga yang mahsyur yang dulunya aku terpaksa bekerja keras…bertungkus lumus menempuh berbagai kesusahan dan rintangan maka sudah wajarlah aku memperolehi segala apa yang aku miliki sekarang ini. Dan semua hartaku ini adalah datang dari hasil usahaku yang halal hingga dengan itu aku dapat membuat berbagai kebajikan…aku boleh sedekah sana sini. Dan aku rasa semua orang tahu akan cerita ini, jadi bagaimanalah kamu isteriku tak tahu tentang ini, teman hidup sematiku…. sepatutnya kamulah yang lebih tahu tentang ini. Tetapi kamu yang banyak bertanya pula, sepatutnya kamulah orang yang paling faham dan yang paling tahu tentangku. Semoga Allah mengampunkan kamu wahai isteriku!”.

Isterinya tambah tidak berpuashati bahkan si isteri terus berkata serta melaungkan suara semakin kuat: “Wahai Juha suamiku! janganlah kamu berpura-pura! kamu banyak bersedekah dan berbuat kebajikan semua itu supaya orang mengatakan bahawa kamu adalah seorang yang baik hati!. Aku sama sekali tidak percaya segala apa yang kamu sebutkan tadi semua itu adalah tipu dan bohong belaka. Yang semoga dengan itu kamu akan dapat menipu orang ramai dengan begitu mudah sekali. Walau bagaimana pun aku yakin dan percaya bahawa di sebalik ini semua tersembunyi suatu rahsia yang besar dan penting sekali. Masakan harta kekayaan ini semua kamu dapat memperolehinya dalam masa yang singkat!”.

Segala pertelingkahan mereka berdua sebenarnya didengar oleh perompak-perompak yang berada di atas bumbung. Mereka mendengar dengan penuh teliti sekali sehinggakan mereka tidak sabar untuk mengetahui apakah rahsia Juha yang sebenarnya saling mereka berpandangan sesama mereka. Dan perkara ini menimbulkan tanda tanya dalam kotak fikiran mereka dan mulalah mereka menyangka yang bukan-bukan tentang bagaimana Juha memperolehi segala harta kekayaannya.

Dan kebetulan mereka pun tidak pernah mendengar bagaimana kisah Juha menjadi kaya, mereka tidak pernah tahu bagaimana kisah perniagaan Juha. Yang mereka tahu ialah tiba-tiba Juha mempunyai rumah besar, harta yang banyak. Di kala itu juga mereka cuba-cuba untuk mengintai-ngintai ke bawah, untuk melihat apa yang sedang di lakukan oleh Juha.

Selang beberapa ketika..kedengaran suara isteri Juha memaksa Juha untuk menceritakan juga apakah rahsia yang sebenarnya. Dia berharap semoga Juha tidak lagi menyimpam rahsia tersebut darinya. Kerana sesungguhnya dia telah berbakti dengan penuh ikhlas sebagai isterinya jadi janganlah pula Juha tidak mempercayainya, bersungguh-sungguh isteri Juha memujuknya, hingga akhirnya oleh kerana tidak tahan isteri Juha pun terus menangis sambil terluncur dari mulutnya :
“Wahai Juha! aku mengingatkan kamu buat kali yang terakhir, iaitu jika kamu tetap juga tidak mahu menceritakan rahsia tersebut, maka sekarang ini juga aku akan keluar rumah meninggalkan kamu seorang diri dan aku tidak akan pulang ke sini sampai bila-bila !”.

Juha terperanjat melihatkan gelagat isterinya, hinggakan sanggup dia memperkatakan yang sedemikian itu. Akan tetapi ini semakin menjadikan dia bersemangat untuk  memperlakonkan kedudukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka dia pun menenangkan isterinya, di pujuknya sambil dia berjanji bahawa dia akan menceritakan rahsia tersebut tetapi dengan syarat hendaklah si isteri menyimpan rahsia tersebut dengan penuh amanah, jangan di ceritakan pada sesiapa pun dan jangan rahsianya terbocor. Serta-merta isterinya berhenti menangis seraya berjanji bahawa dia tidak akan membocorkan rahsia tersebut.

Kemudian Juha pun mulalah bercerita: “Sebenarnya aku dulu adalah seorang perompak yang terkenal…yang sangat pintar….lagi sungguh hebat. Aku mempunyai pengikut yang ramai…mereka semuanya berani, ganas lagi jahat. Bagaimana aku boleh jadi ketua ! sebab aku mempunyai satu ilmu yang ilmu itu tidak ada pada perompak yang lain. Iaitu aku telah mempelajari satu ilmu sihir daripada seorang ahli sihir hindu yang ilmu tersebut sangat merbahaya tetapi sungguh canggih !”.

“Kelebihan ilmu ini ialah apabila aku mahu merompak rumah orang kaya caranya begini….aku akan masuk ke dalam rumah orang kaya tersebut tanpa di ketahui…dan aku akan ambil seluruh harta kepunyaannya…setelah itu aku akan keluar semula dengan selamat. Lamalah juga aku melakukannya hinggalah aku benar-benar kaya sekarang ini….setelah agak lama barulah aku berpindah ke bandar ini. Aku bawa seluruh harta kepunyaanku dan orang di bandar ini tidak tahu langsung asal usul ku…apa yang aku lakukan sebelum ini. Tetapi semua itu bukan boleh di lakukan begitu saja…ianya ada bacaan tertentu !”.

Ini menjadikan perompak-perompak mendengar bersungguh-sungguh….mereka tidak sabar untuk mengetahui apakah bacaan tersebut. Mereka bertambah seronok lagi apabila mendengar isteri Juha segera memujuknya agar memberitahu apakah bacaan tersebut. Juha tersetuju…tetapi dengan syarat jangan di bocorkan rahsianya ini kerana dia tidak mahu orang lain menggunakannya untuk melakukan kejahatan lagi kerana dia telah bertaubat. Si isteri pun bersetuju….Juha pun menghampiri isterinya…jadi para perompak pun terpaksalah mendengar dengan penuh teliti sekali.

Juha menyambung ceritanya lagi : “Cara aku merompak dulu ialah…..aku akan panjat ke atas bumbung rumah orang tersebut…dan tempat yang aku cari mula-mula sekali ialah aku cari tempat ruang di mana cahaya bulan boleh masuk ke dalam rumah tersebut. Sudah mestilah cahaya bulan kena terang…jadi aku akan pastikan bahawa cahaya bulan dapat masuk melalui ruang tersebut hingga sampai ke dalam rumah. Setelah itu aku akan berdiri betul-betul di atas ruang tersebut sambil mengenakan badanku pada cahaya bulan lantas aku akan menyebut bacaan :

“Syaulam ! Syaulam !”….sebanyak 7 kali. Maka dengan sendirinya cahaya bulan tadi akan membawa aku turun masuk ke dalam rumah melalui ruang tersebut… seakan-akan aku turun dari tangga. Jadi bila dah sampai dalam rumah apa lagi, aku ambil lah segala harta benda dan kemudian aku berdiri semula pada cahaya bulan tadi lantas aku menyebutkan bacaan yang sama sebanyak 7 kali !”.

“Serta-merta cahaya bulan itu akan membawa aku dan semua harta yang aku curi naik semula ke atas bumbung rumah. Semua itu aku lakukan tanpa di sedari langsung oleh tuan rumah….sedar-sedar keesokan paginya seluruh harta bendanya telah habis aku curi !. Begitu hebat sekali ilmu yang aku amalkan !”.

Kemudian tidak semena-mena Juha pun melaungkan suaranya kepada si isteri : “Ha ! sekarang baru kamu puashati ! kamu dah tenang dah ! kamu dah tahu siapa aku sebenarnya….yang penting kamu mesti simpan rahsia ini betul-betul jangan sampai bocor !. Baiklah ! sekarang ni kita tidurlah…sebab besok banyak kerja yang hendak aku selesaikan…tidurlah !”.

Mereka berdua pun kembali masuk ke dalam bilik tidur…tetapi sebenarnya mereka berpura-pura tidur. Juha yakin bahawa sedikit sebanyak cerita yang di reka-rekanya itu tadi dapat menipu daya para perompak yang sedang berada di atas bumbung rumahnya…dan dia yakin sudah pasti mereka akan melakukan sesuatu rentetan dari ceritanya itu tadi.

Bila para perompak tahu bahawa mereka berdua telah masuk semula ke bilik tidur…bukan main seronoklah di buatnya…nak-nak mereka dah tahu rahsia sebenar Juha. Maka ada peluanglah untuk mereka mengamalkan ilmu yang baru mereka perolehi itu.

Suasana senyap buat seketika.. kemudian si ketua perompak mengambil keputusan untuk melakukan seperti apa yang telah di ceritakan oleh Juha. Terus dia mencari ruang di mana cahaya bulan boleh masuk ke dalam rumah. Dan kebetulan pula malam itu bulan mengambang…jadi cahaya bulan pun agak terang. Setelah puas si ketua perompak menjenguk ke dalam ruang tersebut, tahulah dia bahawa ruang tersebut boleh masuk terus ke dalam bilik di mana Juha menyimpan seluruh harta-hartanya.

Dia pun terus berdiri bertepatan dengan ruang tersebut…di kenakan badannya pada cahaya bulan lalu dengan suara yang kuat dia pun menyebut : “Syaulam ! Syaulam !”….sebanyak 7 kali.

Tetapi dia merasa hairan kerana tidak berlaku sepertimana menurut cerita Juha tadi. Mulalah dia tidak berpuashati berulang-kali dia menyebutkan bacaan tersebut tetapi badannya tidak mahu juga bergerak. Akhirnya oleh kerana hilang sabar dia pun terus melompat masuk ke dalam ruang tersebut…kot-kot dengan berbuat demikian akan berlaku sepertimana yang di sangka.

Akan tetapi memang nasibnya kurang baik…memang benar bahawa cahaya bulan tidak berperanan sama sekali. Tanpa di duga dia terus terjatuh ke dalam rumah dari atas bumbung rumah…apa lagi bunyinya seperti nangka busuk jatuh….berdentum. Oleh kerana terlalu sakit dia tidak dapat menahan terus menjerit kesakitan : “Aduh ! Aduh !”.

Juha dan isterinya yang memang sudah menyangka akan berlaku sedemikian, bila terdengar suara orang menjerit kesakitan terus bingkas bangun….di capainya sebatang tongkat lalu meluru ke arah bilik khas tempat di simpan peti besi. Tanpa kasihan terus Juha memukul si ketua perompak dengan sekuat hatinya….si ketua perompak pun terus menjerit-jerit bertambah lagi kesakitannya.

Hal ini menyedarkan para perompak yang sedang berada di atas bumbung….tahulah mereka bahawa ketua mereka telah terpedaya dengan cerita Juha…dan sekarang ini dia telah di tangkap oleh Juha. Tanpa berlengah mereka pun terus melompat dari atas bumbung…lari menyelamatkan diri sebelum di tangkap oleh orang ramai.

Dalam masa yang sama Juha dan isterinya sama-sama menjerit-jerit meminta tolong dari penduduk bandar : “Tolong  Tolong ! pencuri masuk ke rumahku !”…..apa lagi orang ramai pun terjaga dek jeritan tersebut. Mereka terus bangun lalu beramai-ramai berlari menuju ke rumah Juha untuk memastikan apa yang berlaku. Juha pun meminta isterinya mengambil tali lalu mengikat si ketua perompak.

Lembik si ketua perompak di buatnya….Juha terus memukulnya dengan tongkat. Setelahmana orang ramai berkumpul di depan rumah Juha…Juha pun mengeret si ketua perompak yang telah di ikatnya itu keluar. Lalu mereka beramai-ramai membawanya kerumah Tuan Hakim untuk di bicarakan. Sambil berjalan orang ramai tidak putus-putus mengucapkan tahniah kerana telah berjaya menangkap perompak yang selama ini bermaharaja lela di bandar tersebut.

Tuan Hakim terus membicarakan si ketua perompak…dan akhirnya ketua perompak mengaku bersalah seraya memberitahu siapakah pengikutnya… di mana tempat mereka bersembunyi dan begitu juga tempat di mana mereka menyembunyikan segala harta-harta penduduk bandar yang telah mereka curi.

Lantas Tuan Hakim mengeluarkan arahan supaya semua barang-barang curi tersebut di pulangkan kepada tuan-tuannya semula dan semua para perompak di tangkap dan di penjarakan.

Orang ramai merasa gembira..mereka semakin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Juha. Pagi itu juga pihak keselamatan menangkap semua perompak-perompak…..dan semua barang-barang yang mereka curi di pulangkan semula pada tuan-tuannya. Suasana menjadi riuh rendah buat seketika…..mereka tidak sudah-sudah mengucapkan terima kasih kepada Juha dan juga Tuan hakim….sambil mereka beramai-ramai memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah swt.

Dalam riuh rendah itu….tiba-tiba isteri Juha datang menghampirinya seraya berkata : “Nampaknya semua perompak dah tertangkap ! menunjukkan ini ada pelung untuk kamu amalkan semula ilmu kamu tu ! kalau kamu merompak pun orang tak akan tahu siapa yang melakukannya…bukankah ilmu kamu tu hebat lagi canggih !”.

Juha terperanjat sebentar bila mendengar kata-kata isterinya….rupa-rupanya si isteri percaya segala apa yang di reka-rekanya malam tadi. Oleh kerana terlalu gelihati dia pun terus ketawa terdekah-dekah : “Kah ! kah ! Kah!”… sambil di dalam hatinya berkata : “Tidak sangka bahawa isteriku boleh terfikir seperti yang demikian !”.

Kisah Juha Dengan Seorang Penipu
Pada suatu hari Juha sedang duduk termenung di depan pintu rumahnya..dia merenung kepada seutas rantai emas di tangannya. Rantai emas tersebut adalah satu-satunya harta peninggalan orang tuanya yang masih ada. Kerana yang selainnya sudah habis di jual untuk membayar segala hutang-hutangnya. Sebab sebelum ini dia banyak berhutang setelahmana dia menanggung kerugian dalam berniaga.

Oleh kerana dia sekarang ini terlalu kesempitan harta, maka dia tidak bercadang untuk menjual rantai emas tersebut. Biarlah rantai tersebut di simpan buat selama-lamanya kerana ianya adalah satu-satunya harta peninggalan orang tuanya yang masih ada. Akhirnya dalam masa yang sama dia mengambil keputusan untuk bermusafir  iaitu untuk membina hidup baru dengan azam baru. Tanpa berlengah terus dia bersiap sedia untuk memulakan permusafirannya kerana kebetulan dalam masa yang sama ada satu kabilah yang di pimpin oleh seorang saudagar yang terkenal akan berangkat pulang ke negaranya dengan barang dagangan serta hasil keuntungan yang banyak. Kabilah tersebut adalah dari negara jiran. Dia pergi berjumpa saudagar tersebut…lalu meminta untuk bekerja dengannya. Tanpa banyak bicara saudagar tersebut terus menerimanya menjadi salah seorang pekerjanya.

Pergilah dia bersama-sama dengan kabilah tersebut….sampai di negara tersebut dia pun terus bekerja dengan saudagar tersebut dengan penuh tekun dan bersungguh-sungguh sekali. Setelah agak lama dia bekerja si saudagar tadi melihat bahawa Juha adalah seorang pekerja yang baik…bagus…rajin lagi tekun. Maka tanpa banyak fikir dia memilih Juha untuk turut serta dengan kabilah yang bakal di hantarnya besok hari untuk pergi berniaga ke negara jiran.

Setelahmana Juha mendapat tahu bahawa dia terpilih untuk turut serta dengan kabilah tersebut….maka mulalah dia terfikir bahawa sudah pasti berbulan-bulan lamanya dia akan pergi….perjalanan pula memakan masa agak lama….jadi rantai emas satu-satunya peninggalan orang tuanya mesti di simpam baik-baik….dia tidak boleh untuk membawanya. Kerana mana tahu dalam perjalanan nanti kabilahnya akan di rompak.

Puas dia berfikir pada siapa hendak dia amanahkan rantai emas tersebut untuk di simpan. Sebab apa ! sebab dia orang baru di situ….dia baru tinggal di situ buat beberapa bulan saja…jadi dia belum kenal banyak orang. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kepada jiran sebelahnya….kerana dia melihat bahawa jiran sebelahnya boleh di percayai. Orangnya agak berumur, pemurah, baik hati, juga seorang peniaga yang terkenal di bandar tersebut.

Pada keesokan harinya sebelum bertolak….pagi-pagi lagi Juha telah pergi kerumah orang tua tersebut. Dia mengetuk pintu rumah…tidak lama kemudian pintu pun di buka dan keluarlah orang tua tadi dengan senyuman lebar. Tanpa banyak bicara Juha pun berkata :

“Wahai Tuan ! aku adalah jiran kamu dan aku adalah orang asing di sini. Baru beberapa bulan saja aku tinggal di sini. Jadi aku mahu bermusafir dengan kabilah saudagar si polan untuk berniaga ke negara jiran. Oleh kerana merasa bimbang jadi aku minta agar kamu sudi untuk menerima suatu amanah untuk kamu simpankan buat seketika. Bila pulang nanti aku akan ambil semula…barang tersebut ialah rantai emas ini !”.

Juha pun mengeluarkan rantai tersebut dari poket jubahnya. Bila orang tua tadi terlihat rantai emas tersebut….matanya tidak berkelip-kelip…..tetapi untuk menyembunyikan perasaan tamaknya dia pun berkata demi menenangkan hati Juha :
“Wahai saudaraku ! sesungguh amanah adalah suatu yang besar lagi berat. Aku boleh menerimanya tetapi dengan syarat kalaulah berlaku apa-apa janganlah kamu menyalahkan aku. Sebab apa ! aku ni pun dah berumur dan uzur pulak tu….katalah di takdirkan Allah aku mati sedangkan kamu belum pulang-pulang lagi lebih-lebih pulak aku tidak ada waris untuk aku amanahkan rantai ini !”.

Berkata Juha : “Wahai Tuan ! tidak mengapalah aku yakin bahawa kamu adalah seorang yang amanah. Seandainya berlaku yang sedemikian aku memaafkannya terlebih awal….walau bagaimanapun kamu cubalah cari sesiapa yang boleh menyimpan amanah ini sementara aku pulang semula nanti. Dan seandainya aku yang mati dulu sebelum kamu, maka aku berharap kamu dapat jualkan rantai emas ini dan duitnya kamu sedekahkah kepada fakir miskin juga sesiapa yang memerlukannya !. Rasanya kita tidak memerlukan sesiapa pun untuk menjadi saksi kerana Allah swt sudah cukup untuk menjadi saksi !”.

Orang tua tadi pun setuju dengan apa yang di perkatakan oleh Juha…..di terimanya amanah tersebut. Lalu tanpa berlengah Juha pun terus meminta izin untuk pergi kerana kabilahnya sudah hampir mahu berangkat. Tidak lama kemudian berangkatlah Juha bersama-sama kabilah tersebut dengan hati penuh tenang….dengan penuh keyakinan terhadap orang tua tadi.

Permusafirannya memakan masa agak lama… berbulan-bulan lamanya. Selang beberapa bulan barulah Juha pulang berserta kabilah perniagaannya dengan membawa hasil keuntungan yang banyak. Sebelum pulang Juha sempat membeli satu hadiah untuk dia hadiahkan kepada orang tua yang menyimpan amanahnya tanda terima kasihnya. Sudah pastilah ianya juga adalah suatu hadiah yang juga berharga.

Bila sampai saja…tanpa berlengah terus Juha meminta izin untuk pergi kerumah orang tua tersebut. Oleh kerana terlalu gembira saudagar yang punya kabilah pun terus mengizinkannya. Juha terus berlari kerumah orang tua tersebut dengan hati penuh gembira…tidak sabar untuk melihat semula rantai emas peninggalan orang tuanya.

Sampai saja kerumah orang tua tersebut terus dia mengetuk pintu sambil memberi salam : “Assalamualaikum!” kemudian kedengaran suara menjawab dari dalam sambil lewa sahaja….mahu tak mahu seakan-akan tidak menghiraukan siapa yang memberi salam : “Waalaikumussalam !!”.

Setelah agak lama menunggu barulah pintu di buka….tuan rumah membuka pintu untuk melihat siapa yang memberi salam tadi. Juha terus melemparkan senyuman manis kepada orang tua tersebut. Akan tetapi orang tua tersebut sama sekali tidak membalas senyuman Juha…seakan-akan dia tidak pernah mengenali Juha.

Walau bagaimana pun Juha terus menghulurkan bungkusan hadiah di tangannya kepada orang tua tersebut seraya berkata : “Aku harap kamu sudi menerima hadiahku ini sebagai tanda terima kasihku terhadap kamu. Kerana kamu sudi menerima amanahku…terima kasihlah kerana kamu sungguh baik hati !”.

Akan tetapi orang tua tadi memberi isyarat seakan-akan dia tidak faham apa maksud kata-kata Juha….dia memberi isyarat seakan-akan dia sama sekali tidak mengenali Juha….lantas dia berkata : “Eh ! apa yang kamu katakan ini ! apa dia amanah yang kamu katakan itu ! dan aku tak pernah pun mengenali kamu !”. Dengan serba salah Juha pun berkata : “Eh ! bukankah aku ada meminta kamu menyimpan rantai emas sebagai satu amanah pada kamu dulu !”.

Dengan suara yang tinggi tiba-tiba orang tua tadi berkata sambil menudingkan jari kepada Juha : “Pergilah kamu dari sini ! aku rasa kamu ni gila ! aku tak pernah berkenalan dengan kamu langsung dan aku tidak ada menerima apa-apa amanah dari kamu !. Aku harap kamu boleh pergi segera sebelum aku memanggil pihak keselamatan untuk menangkap kamu !”.

Seakan-akan mahu tercabut kepala Juha dari badan bila mendengar kata-kata si orang tua tadi. Dia cuba menenangkan orang tua tersebut….dia cuba menceritakan cerita sebenar, tetapi orang tua tadi menolak mentah-mentah….semuanya di nafikan dengan memaki serta menjerit-jerit ke muka Juha : “Pergi kamu dari sini ! aku tidak mahu tengok muka kamu!”.

Tanpa banyak bicara terus Juha meninggalkan rumah orang tua tersebut dengan hati penuh tanda tanya… penuh kecewa…tidak tahu apa yang hendak di lakukan lagi. Lama dia duduk termenung di depan pintu rumahnya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk bertemu dengan Tuan Hakim lalu menceritakan apa yang sebenarnya berlaku…..di ceritakan tentang orang tua yang telah mengkhianatinya. Tetapi sebelum pergi kerumah Tuan Hakim hati kecilnya berkata :
“Apa pula yang akan dapat di lakukan oleh Tuan Hakim selagimana si orang tua itu tetap juga menafikan bahawa dia tidak ada menerimana apa-apa amanah dariku…lebih-lebih lagi aku tidak mempunyai bukti mahupun saksi !….mana mesti aku dapatkan bukti dan saksi sebab aku tidak ada menulis apa-apa tentang amanah tersebut !?”.

Akan tetapi Juha sama sekali tidak berputus asa dan yang penting dia tidak mahu kehilangan satu-satunya harta peninggalan orang tuanya. Terus dia berfikir dan berfikir bagaimana untuk mendapatkan semula hartanya itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi bertemu terus dengan Tuan Gabenor bandar tersebut untuk mengadu hal. Tanpa berlengah terus dia pergi kerumah Tuan Gabenor. Sampai di depan pintu istana dia meminta izin untuk masuk…tetapi pengawal pintu tidak mengizinkannya selagimana dia tidak menceritakan apa sebab dia mahu bertemu Tuan Gabenor.

Juha pun menceritakan tujuannya dengan nada penuh sedih. Lalu pengawal pun berkata : “Baiklah ! kamu tunggu di sini sebentar…aku akan berjumpa Tuan Gabenor untuk meminta izin buat kamu masuk menemuinya !”. Juha pun menunggu di pintu istana dengan penuh pengharapan. Tidak lama kemudian pengawal pun datang seraya berkata : “Ha ! masuklah Juha ! Tuan Gabenor telah mengizinkan kamu masuk !”.

Dengan penuh gembira…tanpa berlengah terus Juha masuk ke dalam istana untuk bertemu Tuan Gabenor. Sampai di depan Tuan Gabenor terus Juha ceritakan apa yang sebenarnya berlaku…oleh kerana tidak tertahan kesedihannya Juha pun menangis semahu-mahunya. Simpati Tuan Gabenor di buatnya lantas beliau berkata : “Kenapa kamu tidak pergi terlebih dahulu kepada Tuan Hakim !?”.

Jawab Juha : “Kerana aku tidak mempunyai apa-apa bukti ataupun saksi. Dan kerana aku katakan padanya bahawa saksi kita ialah Allah swt !”. Mendengar yang demikian beliau pun berkata : “Kalau begitu ! aku pun tidak boleh untuk berbuat apa-apa….kamu tidak mempunyai apa-apa bukti. Kalaulah di bawa orang tua itu kesini sudah pasti dia akan menafikannya wahai Juha !”.

Mereka semua menjadi buntu, suasana senyap seketika. Tiba-tiba Juha berkata : “Wahai Tuan Gabenor ! aku ada satu jalan…kalau berjaya jalan ini, maka akan jelaslah bahawa orang tua tersebut adalah seorang penipu dan suka mengkhianati amanah orang. Akan tetapi sekiranya perancangan aku ini tidak berjaya, maka janganlah kamu lakukan apa-apa kekerasan terhadap orang tua tersebut !”.

Tuan Gabenor pun bersetuju untuk mendengarnya….Juha pun mulalah memberitahu tentang perancangannya satu persatu. Tuan Gabenor mendengarnya dengan teliti sekali. Beliau mendengarnya dengan begitu minat sekali sambil terdetik di dalam kepalanya : “Bahawa Juha ini seorang yang cerdik juga !”. Akhirnya beliau pun bersetuju untuk melakukan seperti apa yang telah di sarankan oleh Juha demi memberi pengajaran kepada orang tua yang suka menipu tadi.

Pada keesokan paginya Juha terus membawa sebuah kerusi lalu di letakkan betul-betul di depan kedai kepunyaan orang tua tersebut….lalu dia pun duduk di atas kerusi tersebut…dia duduk dengan penuh ego dan sombong sekali. Lantas dia melemparkan pandangannya ke arah orang tua yang sedang duduk di dalam kedainya dengan pandangan sinis dan tajam seolah-olah sedang bermusuhan. Melihatkan yang demikian orang tua tadi pun merasa pelik…lama kelamaan dia mula naik marah. Oleh kerana tidak sabar dia terus bangun menuju ke arah Juha yang sedang duduk di depan kedainya. Juha tetap tenang dan tidak bergerak sama sekali, seakan-akan tidak     memperdulikannya.

Bertambah marahlah si orang tua tadi….dengan kemarahan yang membuak dia terus menyentap leher baju Juha seraya berkata : “Eh ! kenapa kamu duduk di sini tanpa keizinan dariku….ini adalah kawasan kedaiku. Aku beri amaran sekiranya kamu tidak mahu pergi aku akan memanggil pihak keselamatan untuk menangkap kamu !”.

Rupa-rupanya secara sepontan beberapa orang pengawal istana pun datang….mereka terus meleraikan pergaduhan tersebut. Orang tua tadi tidak berpuashati seraya berkata : “Orang ini duduk di depan kedaiku tanpa keizinanku, sudah begitu dia melihat ke arahku dengan penuh ego dan sombong sekali sedangkan aku tidak pernah mengenalinya !”.

Serta-merta pengawal tersebut berkata dengan suara penuh lembut : “Tuan ! kawasan ini adalah jalan umum. Orang ramai berhak untuk berbuat apa saja…samaada mahu duduk…berdiri. Jadi Tuan yang mulia ini tak salah. Dia berhak duduk di sini walaupun kamu kata kawasan ini berada dalam hak kamu. Dia berhak walaupun kalau dia mahu duduk di atas kepala kamu sekalipun. Jadi adakah kamu faham wahai orang tua yang tak sedar diri !?”.

Bentak si pengawal sambil mempersilakan Juha duduk semula ke atas kerusinya : “Silakan duduk Tuan! silakan!” lantas si pengawal tadi pun mengambil segelas air lalu di berikan kepada Juha sambil berkata : “Sila minum Tuan! Tuan kalau ada apa-apa kami semua sedia berkhidmat untuk Tuan!”.

Semua itu terus di saksikan oleh orang tua tadi dengan penuh kehairanan…tetapi kemarahannya terus membuak. Dalam hatinya berkata : “Eh ! siapakah sebenarnya lelaki ini ! hinggakan pengawal istana pun begitu hormat sekali terhadapnya !?”..seakan-akan ada sesuatu yang dia tidak mengetahuinya.

Tidak lama kemudian kedengaran suara melaung : “Orang ramai ! beri laluan kerana kenderaan Tuan Gabenor mahu lalu !”….tahulah orang ramai bahawa Tuan Gabenor telah berbesar hati untuk meninjau keadaan di pasar….semua yang hadir berdiri memberi penghormatan. Kebetulan tempat Juha duduk itu adalah kawasan jalan umum yang bakal di lalui oleh kenderaan Tuan Gabenor. Orang tua tadi terus bergegas berdiri di depan  kedainya memberi hormat. Tetapi yang pelik lagi ialah Juha sama sekali tidak bangun….bahkan dia terus duduk  tenang seakan-akan tidak menghiraukan bahawa kenderaan Tuan Gabenor semakin menghampirinya.

Tidak lama kemudian sampailah kenderaan Tuan Gabenor di hadapan Juha….tiba-tiba berhenti kenderaan tersebut….lantas serta merta Tuan Gabenor turun dari kenderaan seraya berkata : “Wahai saudara ! mengapalah kamu tidak beritahu aku bahawa kamu datang kesini ! sudahlah begitu kamu tidak mahu berziarah ke istana pulak tu !. Sesungguhnya kami semua terlalu merindui kamu kerana sudah lama tak jumpa !”…..Juha terus bangun lantas memeluk Tuan Gabenor dengan begitu mesra sekali.

Ini semakin menjadikan orang tua tadi kehairanan. Tahulah dia bahawa Juha bukan sebarang orang….dia dari kerabat Tuan Gabenor juga…mulalah dia merasa serba salah. Sebelum Tuan Gabenor beredar Juha berkata :
“Baiklah ! nanti aku akan pergi ke istana….sebab aku ada beberapa urusan yang mesti di selesai hari ini. Kalau tak selesai nanti aku beritahu kamu lah kerana sebenarnya aku tidak mahu menyusah-nyusahkan kamu dan aku yakin bahawa sudah pasti kamu akan dapat membantu aku. Nanti sajalah kita bertemu di istana… !”. Tuan Gabenor pun memberi salam : “Assalamualaikum !”…jawab Juha : “Waalaikumussalam !”.

Melihat yang demikian orang tua tadi hampir-hampir mahu pengsan, tahulah dia bahawa selama ini dia sengaja menempah bala. Dia telah bermusuhan dengan kerabat istana….dia tahu sendiri apa balasan yang sedang menunggunya. Tanpa banyak bicara terus dia berlari masuk ke dalam istana….di ambilnya rantai emas dari laci meja…lalu berlari semula keluar kedai menemui Juha sambil katanya dalam ketakutan : “Wahai Tuan ! ambil lah semua rantai emas  yang kamu amanahkan kepadaku dulu. Aku minta maaf banyak-banyak !…aku berjanji tidak akan melakukannya lagi!” sambil dia mencium-cium tangan Juha.

Melihatkan yang demikian pengawal istana terus menangkap orang tua tersebut….jelaslah bahawa selama ini memang orang tua tersebut suka berbuat khianat kepada sesiapa yang ada memberi amanah kepadanya. Orang tua tersebut terus di bawah ke istana untuk di bicarakan… setelah mengaku bersalah Tuan gabenor pun mengambil keputusan supaya dia di penjara buat seketika untuk memberi pengajaran kepadanya. Sambil beliau berkata :

“Memang benarlah bahawa kamu ini adalah salah seorang yang telah di sabdakan oleh baginda Rasulullah saw dalam hadisnya yang berbunyi : “Tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga : “Bila berkata-kata dia dusta, bila berjanji dia ingkari dan bila di beri amanah dia khianat !”…maka balasan untuk orang seperti kamu ini ialah penjara di dunia dan neraka di akhirat !”.

Mendengar yang demikian orang tua tadi menjerit-jerit meminta maaf dari Juha dan juga dari Tuan Gabenor moga di ampunkan kesalahannya…dan dia benar-benar bertaubat : “Maafkanlah aku ! maafkanlah aku ! aku bertaubat dan aku berjanji tidak akan berlaku khianat lagi !”.

~Juha Al-Kufi Al-Fazzari, juga dikenali sebagai Abul Ghusn adalah seorang yang terlalu pelupa dan lurus walaupun cerdik, sehingga perjalanan hidupnya banyak yang aneh. Ibunya adalah khadam kepada ibu Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW.
Al-Jauhari di dalam kitab menamakannya Juha. Pengarang kitab “Al-Qamus” mengatakan bahawa Juha adalah gelarannya, sedang namanya yang sebenar adalah Dajin bin Thabit. Akan tetapi Ibnu Hajar di dalam kitab “Lisanul Mizan” menafikan bahawa Juha adalah Dajin bin Thabit. Selain Juha Al-Kufi yang berbangsa Arab ini, ada lagi orang bernama Juha, tapi berasal dari Turki. Sehingga kadang-kadang kisah kedua-dua Juha itu bercampur.~

131 HADITH SAHIH TENTANG ADAB DAN KESOPANAN

Hadits ke-1
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada enam, yaitu bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam; bila ia memanggilmu penuhilah; bila dia meminta nasehat kepadamu nasehatilah; bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah bacalah yarhamukallah (artinya = semoga Allah memberikan rahmat kepadamu); bila dia sakit jenguklah; dan bila dia meninggal dunia hantarkanlah (jenazahnya)”. Riwayat Muslim.

Hadits ke-2
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu karena hal itu lebih patut agar engkau sekalian tiak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-3
Nawas Ibnu Sam’an Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam tentang kebaikan dan kejahatan. Beliau bersabda: “Kebaikan ialah akhlak yang baik dan kejahatan ialah sesuatu yang tercetus di dadamu dan engkau tidak suka bila orang lain mengetahuinya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-4
Dari Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila engkau bertiga maka janganlah dua orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain, hingga engkau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu membuatnya susah.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.

Hadits ke-5
Dari Imran Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah seseorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut, namun berilah kelonggaran dan keluasan.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-6
Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu makan makanan, maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatinya atau menjilatkannya pada orang lain.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-7
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak.” Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: “Dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan.”

Hadits ke-8
Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Cukuplah bagi sekelompok orang berjalan untuk mengucapkan salam salah seorang di antara mereka dan cukuplah bagi sekelompok orang lainnya menjawab salam salah seorang di antara mereka.” Riwayat Ahmad dan Baihaqi.

Hadits ke-9
Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam, bila bertemu dengan mereka di sebuah jalan usahakanlah mereka mendapat jalan yang paling sempit.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-10
Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya mengucapkan untuknya yarhamukallah. Apabila ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah, hendaklah ia (orang yang bersin) mengucapkan yahdii kumullah wa yushlihu balaakum (artinya = Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki hatimu).” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-11
Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-12
Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila seseorang di antara kalian memakai sandal, hendaknya ia mendahulukan kaki kanan, dan apabila melepas, hendaknya ia mendahulukan kaki kiri, jadi kaki kananlah yang pertama kali memakai sandal dan terakhir melepaskannya.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-13
dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal, dan hendaklah ia memakai keduanya atau melepas keduanya.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-14
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah tidak akan melihat orang yang menjuntai pakaiannya terseret dengan sombong.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-15
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila seseorang di antara kalian makan hendaknya ia makan dengan tangan kanan dan minum hendaknya ia minum dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-16
Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong.” Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits mu’allaq menurut Bukhari.

Hadits ke-17
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-18
Dari Jubair Ibnu Muth’im Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-19
Dari al-Mughirah Ibnu Syu’bah bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan dan menuntut; dan Dia tidak suka kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menghambur-hamburka n harta.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-20
Dari Abdullah Ibnu Amar al-‘Ash Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.” Riwayat Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

Hadits ke-21
Dari Anas bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Demi Tuha yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) beriman sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-22
Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam, dosa apakah yang paling besar?. Beliau menjawab: Engkau membuat sekutu bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu.” Aku bertanya lagi: Kemudian apa?. Beliau menjawab: “Engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu.” Aku bertanya lagi: Kemudian apa?. Beliau bersabda: “Engkau berzina dengan istri tetanggamu.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-23
Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-‘Ash Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya.” Ada seseorang bertanya: Adakah seseorang akan memaki orang tuanya. Beliau bersabda: “Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-24
Dari Abu Ayyub Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaing. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-25
Dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Setiap kebaikan adalah sedekah.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-26
Dari Abu Dzar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah engkau memandang rendah bentuk apapun dari kebaikan, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan muka manis.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-27
Dari Abu Dzar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-28
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menurutpi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan Akhirat; dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-29
Dari Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa menunjukkan (seseorang) kepada kebaikannya, ia memperoleh pahala seperti pahal orang yang melakukannya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-30
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa meminta perlindugan kepadamu dengan nama Allah, lindungilah dia; barangsiapa meminta sesuatu kepadamu dengan nama Allah, berilah dia; barangsiapa berbuat baik kepadamu, balaslah dia, jika engkau tidak mampu, berdoalah untuknya.” Riwayat Baihaqi

Hadits ke-31
Nu’man Ibnu Basyir Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda -dan Nu’man memasukkan dia jarinya ke dalam kedua telinganya-: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhinya, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya dan barangsiapa memasuki syubhat, ia telah memasuki keharaman, seperti halnya penggembala yang menggembala di sekitar batas (tanahnya), tidak lama ia akan jatuh ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap kepemilikan ada batasnya, dan ingatlah bahwa batas Allah ialah larangan-larangan- Nya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik seluruh tubuh akan baik jika ia rusak seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah dialah hati.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-32
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Celakalah hamba-hamba dinar, dirham, dan kain beludru. Jika diberi ia rela dan jika tidak diberi ia tidak rela.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-33
Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memegang kedua pundakku dan bersabda: “Hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang lewat.” Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Jika engkau memasuki waktu sore, maka janganlah menunggu pagi; dan jika engkau memasuki waktu pagi, janganlah menunggu waktu sore; ambillah kesempatana dari masa sehatmu untuk masa sakitmu dan dari masa hidupmu untuk matimu.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-34
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk mereka.” Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Hadits ke-35
Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku pernah di belakang Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pada suatu hari dan beliau bersabda: “Wahai anak muda, peliharalah (ajaran) Allah, niscaya Dia akan memelihara engkau dan peliharalah (ajaran) Allah, niscaya engkau akan mendapatkan- Nya di hadapanmu. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.” Riwayat Tirmidzi. Ia berkata: Hadits ini shahih.

Hadits ke-36
Sahal Ibnu Sa’ad Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ada seseorang menghadap Nabi sa. dan berkata: Tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang bila aku melakukannya, aku disukai Allah dan manusia. Beliau bersabda: “Zuhudlah dari dunia, Allah akan mencintaimu dan Zuhudlah dari apa yang dimiliki orang, mereka akan mencintaimu.” Riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan.

Hadits ke-37
Sa’ad Ibnu Abu Waqqash berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaqwa, yang kaya, dan yang tersembunyi.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-38
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Termasuk baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya.” Riwayat Tirmidzi. Ia berkata: Hadits hasan.

Hadits ke-39
Dari al-Miqdam Ibnu Ma’dikarib bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Anak Adam tidak mengisi suatu tempat yang lebih jelek daripada perutnya.” Hadits hasan riwayat Tirmidzi.

Hadits ke-40
Dari Anas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan ialah orang-orang yang banyak bertaubat.” Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sanadnya kuat.

Hadits ke-41
Dari Anas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Diam itu bijaksana, namun sedikit orang yang melakukannya.” Riwayat Baihaqi dalam kitab Syu’ab dengan sanad lemah, dan ia menilainya mauquf pada ucapan Luqman Hakim.

Hadits ke-42
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Jauhilah sifat hasad, karena hasad itu memakan (pahala) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.” Riwayat Abu Dawud.

Hadits ke-43
Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits serupa dari Anas

Hadits ke-44
Dari dia Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-45
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Kedholiman ialah kegelapan pada hari kiamat.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-46
Dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Jauhilah kedholiman karena kedholiman ialah kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah kikir karena ia telah membinasakan orang sebelummu.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-47
Dari Mahmud Ibnu Labid Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpamu ialah syirik kecil: yaitu riya.” Riwayat Ahmad dengan sanad hasan.

Hadits ke-48
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tanda-tanda orang munafiq itu tiga; bila berkata ia bohong, bila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia mengkhianati.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-49
Menurut riwayat Bukhari-Muslim dari hadits Abdullah Ibnu Umar: “Bila membantah ia melewati batas.”

Hadits ke-50
Dari Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Memaki orang muslim adalah kedurhakaan dan membunuhnya adalah kekufuran.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-51
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, sebab prasangka buruk adalah ucapan yang paling bohong.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-52
Ma’qil Ibnu Yasar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari kematiannya ketika ia menipu rakyatnya, Allah pasti akan mengharamkannya masuk surga.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-53
Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ya Allah, barangsiapa menguasai salah satu urusan umatku, lalu menyusahkan mereka, maka berilah kesusahan padanya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-54
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu berkelahi, hendaknya ia menghindari wajah.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-55
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seseorang berkata: Wahai Rasulullah, berilah aku nasehat. Beliau bersabda: “Jangan marah.” Lalu orang itu mengulangi beberapa kali, dan beliau bersabda: “Jangan marah.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-56
Dari Khoulah al-Anshoriyyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara tidak benar, bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-57
Dari Abu Dzar Radliyallaahu ‘anhu dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam yang diriwayatkan dari Tuhannya -Dia berfirman: “Wahai hamba-hamba- Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku dari kedholiman dan Aku telah mengharamkannya kepadamu, oleh karena itu janganlah saling berbuat dholim.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-58
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tahukah kalian, apa itu ghibah.” Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: “Yaitu, engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak ia suka.” Ada yang bertanya: Bagaimana jika apa yang aku katakan benar-benar ada pada saudaraku?. Beliau menjawab: “Jika padanya memang ada apa yang engkau katakan, maka engkau telah mengumpatnya dan jika tidak ada, maka engkau telah membuat kebohongan atasnya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-59
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah kalian saling hasut, saling najsy (memuji barang dagangan secara berlebihan), saling benci, saling berpaling, dan janganlah sebagian di antara kalian berjual beli kepada orang yang sedang berjual beli dengan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menganiaya, tidak mengecewakannya, dan tidak menghinanya. Takwa itu ada disini -beliau menunjuk ke dadanya tiga kali- Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram baik darahnya, hartanya dan kehormatannya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-60
Dari Quthbah Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kejelekan akhlak, perbuatan, hawa nafsu, dan penyakit.” Riwayat Tirmidzi. Hadits shahih menurut Hakim dan lafadz ini menurut riwayatnya

Hadits ke-61
Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah membantah saudaramu, jangan bergurau dengannya, dan jangan pula engkau menjanjikannya suatu janji, lalu engkau mengingkarinya.” Riwayat Tirmidzi dengan sanad lemah.

Hadits ke-62
Dari Abu Said al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Dua sifat jangan sampai berkumpul dalam diri seorang muslim yaitu kikir dan akhlak jelek.” Riwayat Tirmidzi dan dalam sanadnya ada kelemahan.

Hadits ke-63
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Dua orang yang saling memaki itu seperti apa yang mereka katakan, namun kesalahan ada para orang yang memulai, selama orang yang mendapat makian tidak melewati batas (dalam membalas makiannya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-64
Dari Abu Shirmah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim, Allah akan menyengsarakan dirinya dan barangsiapa menyusahkan seorang muslim, Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya.” Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi.

Hadits ke-65
Dari Abu Darda’ Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah murka kepada orang yang berperangai jahat dan berlidah kotor.” Hadits shahih riwayat Tirmidzi.

Hadits ke-66
Menurut riwayatnya yang lain dalam hadits marfu’ dari Ibnu Mas’ud r.a: “Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berperangai jahat, dan bukan pula yang berlidah kotor.” Hadits hasan dan shahih menurut Tirmidzi. Daruquthni menilainya hadits mauquf.

Hadits ke-67
Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah mencaci maki orang yang telah meninggal dunia, sebab mereka telah menerima balasan terhadap apa yang mereka perbuat.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-68
Dari Hudzaifah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-69
Dari Anas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa mampu menahan amarahnya, Allah akan menahan dirinya dari adzab-Nya.” Riwayat Thabrani dalam kitab al-Ausath.

Hadits ke-70
Hadits tersebut mempunyai hadits saksi dari Ibnu Umar riwayat Ibnu Abuddunya.

Hadits ke-71
Dari Abu Bakar ash-Shiddiq Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang kikir, dan orang yang tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dimilikinya.” Riwayat Tirmidzi. Ia menjadikannya dua hadits dan dalam sanadnya ada kelemahan.

Hadits ke-72
Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka hal itu didengar, pada hari kiamat kedua telinganya akan dituangi anuk -yakni:timah.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-73
Dari Anas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berbahagialah orang yang tersibukkan dengan aibnya, sehingga ia tidak memperhatikan aib orang lain.” Riwayat Al-Bazzar dengan sanad hasan.

Hadits ke-74
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, ia akan menemui Allah dalam keadaan amat marah kepadanya.” Riwayat Hakim dan para perawinya dapat dipercaya.

Hadits ke-75
Dari Sahal Ibnu Sa’ad Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tergesa-gesa adalah termasuk perbuatan setan.” Riwayat Tirmidzi. Dia berkata bahwa hadits tersebut hasan.

Hadits ke-76
Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Beranggapan jelek adalah perangai yang jelek.” Riwayat Ahmad dan sanadnya lemah.

Hadits ke-77
Dari Abu Darda Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafa’at dan menjadi saksi pada hari kiamat.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-78
Dari Muadz Ibnu Jabal Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa menghina saudaranya karena suatu dosa, ia tidak akan mati sebelum melakukannya.” Hadits hasan riwayat Tirmidzi dan sanadnya terputus.

Hadits ke-79
Dari Bahez Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Celakalah orang yang berbicara, padahal ia bohong, untuk sekedar membuat orang-orang tertawa, celakalah dia, kemudian celakalah dia.” Riwayat Imam Tiga dan sanadnya kuat.

Hadits ke-80
Dari Anas bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Kafarat (membayar denda) kepada orang-orang yang engkau umpat ialah engkau memohon ampun untuknya.” Riwayat Ibnu Abu Usamah dengan sanad lemah

Hadits ke-81
Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Orang yang paling dibenci Allah ialah pembantah yang mencari-cari alasan untuk memenangkan pendapatnya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-82
Dari Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Hendaklah kalian selalu melakukan kebenaran, karena kebenaran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Jika seseorang selalu berbuat benar dan bersungguh dengan kebenaran, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar. Jauhkanlah dirimu dari bohong, karena bohong akan menuntun kepada kedurhakaan, dan durhaka itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu bohong dan bersungguh-sungguh dengan kebohongan, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat pembohong.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-83
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-84
Dari Abu Said al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Jauhkanlah dirimu untuk suka duduk di jalan-jalan.” Mereka berkata: Wahai Rasulullah, itu hanyalah bagian dari tempat duduk kami, di mana kami biasa berbincang-bincang di sana. Beliau menjawab: “Jika kalian menolak (nasehat ini), maka berilah jalan kepada haknya.” Mereka bertanya: Apakah haknya?. Beliau bersabda: “Menundukkan pandangan, tidak mengganggu, menjawab salam, menyuruh kepada kebaikan, dan melarang kemungkaran.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-85
Dari Muawiyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ia akan diberi pemahaman tentang agama.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-86
Dari Abu Darda’ Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak ada suatu amal perbuatan pun dalam timbangan yang lebih baik daripada akhlak yang baik.” Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi.

Hadits ke-87
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Malu adalah sebagian dari iman.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-88
Dari Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Di antara nasehat yang di dapat orang-orang dari sabda nabi-nabi terdahulu ialah: Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu.” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-89
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan masing-masing mempunyai kebaikan. Gemarlah kepada hal-hal yang berguna bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, jangan berkata: Seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah: Allah telah mentakdirkan dan terserah Allah dengan apa yang Dia perbuat. Sebab kata-kata seandainya membuat pekerjaan setan.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-90
Dari Iyadl Ibnu Himar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang pun menganiaya orang lain dan tidak ada yang bersikap sombong terhadap orang lain.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-91
Dari Abu Darda’ Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat.” Hadits hasah riwayat Tirmidzi.

Hadits ke-92
Ada hadits serupa riwayat Ahmad dari Asma’ Binti Yazid.

Hadits ke-93
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Suatu sedekah tidak akan mengurangi harta, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan, dan seseorang tidak merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat orang tersebut.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-94
Dari Abdullah Ibnu Salam bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, hubungkanlah tali kekerabatan, berilah makanan, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang tengah tertidur, engkau akan masuk surga dengan selamat.” Hadits shahih riwayat Tirmidzi.

Hadits ke-95
Dari Tamim al-Daary Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Agama adalah petunjuk (bagi manusia)” -Beliau mengulangi tiga kali-. Kami bertanya: Untuk siapa wahai Rasulullah?. Beliau bersabda: “(Petunjuk manusia) untuk berbuat baik kepada Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada umat islam pada umumnya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-96
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Amal yang paling banyak menentukan masuk surga ialah takwa kepada Allah dan perangai yang baik.” Riwayat Tirmidzi. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadits ke-97
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya kalian tidak akan cukup memberi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian akan cukup memberikan kepada mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang baik.” Riwayat Abu Ya’la. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadits ke-98
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin.” Riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan.

Hadits ke-99
Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak sabar dengan gangguan mereka.” Riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Hadits tersebut ada dalam riwayat Tirmidzi, namun ia tidak menyebut nama dari sahabat.

Hadits ke-100
Dari Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindahlah perangaiku.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Hadits ke-101
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah berfirman: Aku selalu bersama hamba-Ku selama ia mengingat-Ku dan kedua bibirnya bergerak menyebut-Ku.” Riwayat Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan mu’allaq menurut Bukhari.

Hadits ke-102
Dari Muadz Ibnu Jabal Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Amal yang diperbuat anak Adam tidak ada yang menyelamatkannya dari adzab Allah selain dzikir kepada Allah.” Riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Thabrani dengan sanad hasan.

Hadits ke-103
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berdzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekat-Nya.” Riwayat Muslim.

Hadits ke-104
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidaklah suatu kaum itu duduk di suatu tempat yang tidak digunakan untuk berdzikir kepada Allah dan membaca sholawat Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam kecuali mereka akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat.” Hadits hasan menurut riwayat Tirmidzi.

Hadits ke-105
Dari Abu Ayyub al-Anshory Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa membaca (artinya = Tidak ada Tuhan Selain Allah, yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, segala kerajaan dan puji hanya milik-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) sepuluh kali, ia seperti orang yang memerdekakan empat belas orang dari anak Ismail.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-106
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa membaca (artinya = Maha suci Allah dan aku memuji-Nya) seratus kali, dihapuslah segala dosanya walaupun laksana buih air laut.” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-107
Juwairiyyah Binti al-Harits Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadaku: “Aku telah membaca kalimat, mengiringi ucapanmu, jika ia ditimbang (pahalanya) dengan apa yang engkau baca hari ini akan sama beratnya, yaitu (artinya = Maha suci Allah dan aku memuji-Nya, sebanyak ciptaan-Nya, sejauh ridlo-Nya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat-Nya) .” Riwayat Muslim.

Hadits ke-108
Dari Abu Said al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Bacaan yang kekal dan baik ialah (artinya = Tidak ada Tuhan selain Allah, Mahasuci Allah, Allah Maha besar, segala puji milik Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah).” Riwayat Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

Hadits ke-109
Dari Samurah Ibnu Jundab Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ucapan yang paling disukai Allah itu empat, engkau boleh memulainya dengan kalimat mana saja, yaitu (artinya = Maha suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar).” Riwayat Muslim.

Hadits ke-110
Abu Musa al-Asy’ari berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadaku: “Wahai Abdullah Ibnu Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu simpanan dari beberapa simpanan surga? Yaitu, (artinya = Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah)”. Muttafaq Alaihi. Nasa’i menambahkan: “(artinya = Tidak ada tempat berlari dari Allah kecuali kepada-Nya)”.

Hadits ke-111
Dari Nu’man Ibnu Basyir Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya doa adalah ibadah.” Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi.

Hadits ke-112
Menurut riwayatnya dalam hadits marfu’ dari Anas: Doa adalah inti ibadah.”

Hadits ke-113
Menurut riwayatnya dalam hadits marfu’ dari Abu Hurairah r.a: “Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah selain doa.” Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

Hadits ke-114
Dari Anas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Do antara adzan dan qomat tidak akan ditolak.” Riwayat Nasa’i dan selainnya. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan lain-lain.

Hadits ke-115
Dari Salman Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya Tuhanmu Pemalu dan Pemurah, Dia akan malu terhadap hamba-Nya bila ia mengangkat tangannya kepada-Nya, lalu Dia mengembalikannya dengan tangan kosong.” Riwayat Imam Empat selain Nasa’i. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadits ke-116
Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bila mengangkat kedua tangannya waktu berdoa, tidak akan mengembalikannya sebelum mengusapkan wajahnya.” Riwayat Tirmidzi. Hadits tersebut mempunyai banyak saksi hadits, di antaranya:

Hadits ke-117
Hadits Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu riwayat Abu Dawud dan selainnya, yang semuanya menilai bahwa hadits tersebut hasan.

Hadits ke-118
Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku.” Riwayat Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Hadits ke-119
Dari Syaddad Ibnu Aus Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Permohonan ampunan (istighfar) yang paling utama ialah seorang hamba membaca (artinya = Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan diriku, aku hamba-Mu, aku selalu berada dalam ikatan-Mu dan perjanjian-Mu selama aku mampu, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku perbuat, aku mengaku kepada-Mu dengan dosaku, maka ampunilah aku, sebab tiada yang akan mengampuni dosa selain Engkau).” Riwayat Bukhari.

Hadits ke-120
Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam tidak pernah melewatkan kalimat-kalimat ini ketika petang dan pagi, yaitu (artinya = Ya Allah, aku memohon keselamatan dari-Mu dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, amankanlah kekhawatiranku, jagalah diriku dari depanku, belakangku, sebelah kananku, sebelah kiriku, dan dari atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu dari bahaya yang datang dari bawahku).” Riwayat Nasa’i dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadits ke-121
Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam membaca doa (artinya = Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menghilangnya nikmat-Mu, berpindahnya keselamatan- Mu, kedatangan adzab-Mu yang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu) .” Riwayat Muslim.

Hadits ke-122
Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam membaca doa: “(Artinya = Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bahaya hutang, bahaya musuh, dan kemenangan para musuh)”. Riwayat Nasa’i. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadits ke-123
Buraidah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah mendengar seseorang berdoa: (artinya = Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan wasilah bahwa aku bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain Engkau, yang Mahaesa, tempat semua manusia meminta, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tiada seorang pun yang menyamai-Nya) . Lalu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ia telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya, yang bila diminta dengan nama itu akan memberi dan bila dipanggil akan menjawab.” Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.

Hadits ke-124
Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bila pagi berdoa: “(artinya = Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu aku memasuki pagi, dengan kekuasaan-Mu aku memasuki petang, dengan kekuasaan-Mu aku hidup, dengan kekuasaan-Mu aku mati, dan kepada-Mu-lah tempat kembali).” Bila petang hari beliau juga membaca doa tersebut, namun beliau menambahkan: “(Artinya = Dan kepada-Mu-lah tempat berpulang)”. Riwayat Imam Empat.

Hadits ke-125
Anas berkata: Kebanyakan doa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam ialah: “(artinya = Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka).” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-126
Abu Musa al-Asy’ary Radliyallaahu ‘anhu berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam membaca doa: “(artinya = Ya Allah, ampunilah dosaku, kebodohanku, keborosanku dalam urusanku, dan apa-apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya Allah ampunilah diriku karena kesungguhanku, senda gurauku, kesalahanku, dan kesengajaanku, semuanya itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah diriku dari dosa yang telah dan aku lakukan, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku tampakkan, dan apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Engkau yang memajukan, Engkau yang mengundurkan, dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu).” Muttafaq Alaihi.

Hadits ke-127
Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah membaca doa: “(Artinya = Ya Allah, perbaikilah agamaku karena ia merupakan pangkal urusanku, perbaikilah duniaku karena ia merupakan penghidupanku, perbaikilah akhiratku karena ia merupakan tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup sebagai kesempatan untuk menambah setiap kebaikanku, dan jadikanlah mati sebagai pelepas diriku dari setiap kejahatan).” Riwayat Muslim.

Hadits ke-128
Anas Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah membaca doa: “(artinya = Ya Allah, manfaatkanlah untuk diriku apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, ajarilah aku dengan apa yang bermanfaat bagiku, dan limpahkanlah rizqi ilmu yang bermanfaat bagiku).” Riwayat Nasai dan Hakim.

Hadits ke-129
Tirmidzi meriwayatkan hadits serupa dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu dan beliau berdoa di ujungnya: “(artinya = Tambahkanlah ilmu kepadaku, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka).” Sanadnya hasan.

Hadits ke-130
Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah mengajarkan doa kepadanya: “(artinya = Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari segala kebaikan, baik yang cepat maupun lambat, apa yang aku ketahui dan apa yang belum aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segala kejahatan baik yang cepat maupun yang lambat, apa yang aku ketahui dan apa yang belum aku ketahui. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari kebaikan seperti yang dimohon hamba-Mu dan nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu surga dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya baik ucapan maupun amalan. Aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya baik ucapan maupun amalan. Dan aku memohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan setiap keputusan yang Engkau putuskan kepadaku itu baik untukku).” Riwayat Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

Hadits ke-131
Bukhari-Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Dua kalimat yang disenangi Maha Pengasih, ringan untuk diucapkan, dan berat dalam timbangan ialah (artinya = Mahasuci Allah dan aku memuji-Nya dan Mahasuci Allah yang Mahaagung).”

Categories: Cerita, Mari Belek Kitab

Download Terjemahan Al-Quran Dalam Microsoft Office Excel

October 6, 2009 Leave a comment

Semasa merayau-rayau di alam maya ini, saya terjumpa satu link utk download terjemahan Al-Quran dalam Bahasa Melayu. Semoga bermanfaat untuk semua.

Klik untuk download

Terima kasih pada yang menyumbang. Semoga Allah murahkan rezeki kalian. Ameen.

Categories: Mari Belek Kitab

Bacalah Kitab: Fenomena Berlampauan dalam Mengkafirkan Orang

September 10, 2009 1 comment
KITAB: FENOMENA BERLAMPAUAN DALAM MENGKAFIRKAN ORANG
(ZHOHIRATUL GHULU FI TAKFIR)
OLEH: DR YUSOF AL-QARADHAWI (BAHAGIAN PERTAMA)

MUQADDIMAH

Di dalam kitab kecil setebal 94 mukasurat ini, Dr Yusof Qaradhawi telah menerangkan fenomena baru ini yang berlaku selepas zaman kebangkitan atau ‘ahdi thaurah’ yang melanda Mesir sekitar tahun 70-an. Beliau telah diasak dengan pelbagai persoalan dari pelbagai lapisan masyarakat antaranya terdiri daripada bekas banduan yang merupakan ahli Ikhwan Muslimin dan juga golongan pemuda yang inginkan penjelasan mengenai keadaan berpecah belah yang semakin parah ketika itu;

1)    Kepincangan ini telah dimulakan oleh golongan yang berfikiran bebas yang terlampau tanpa mengira siapa. Mereka menggunakan media untuk menghujum golongan yang lain sesuka hati sehingga ke tahap kafir, fasiq dan pembuat maksiat.
2)    Golongan ini juga tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh apatah lagi bertaqwa.
3)    Sesetengah kitab yang ‘bertopengkan Islamiah’ mengupas fenomena ini secara tidak sedar telah membawa benih-benih pengkafiran dan ‘melindunginya’ dgn ungkapan yang enak dan panas.

Maka masyarakat ketika itu terdidik dengan fikrah ini sehingga memandang golongan yang telah dihujum ini dengan pandangan serong. Akhirnya golongan yang telah dihujum ini telah mengalami masalah komunikasi yang teruk; Mereka tidak dapat solat bersama dengan orang yang berlainan fikrah dan pegangan politik. Akibat yang paling besar adalah apabila mereka menghukum kerajaan dengan kafir kerana bagi mereka kerajaanlah yang berdiri di belakang golongan yang menghujum mereka semata-mata  kerana mereka telah menyeru ke arah perintah Allah. Kemudian mereka mengambil sesetengah nas secara zahir ;

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” Al-Ma’idah ayat 44.

Mereka mengutip semua hadis-hadis yang berkaitan sehingga sampai ke suatu tahap mereka berkata: “Sesiapa yang tidak menerima fikrah ini yang mana telah disertai dengan dalil-dalil (yang sebenarnya telah dipilih dengan kaedah yang salah) adalah kafir. Sesiapa yang tidak mengkafirkan golongan kerajaan adalah kafir kerana syak di dalam mengkafirkan golongan kafir adalah kafir, sama seperti  syak ketika mengkafirkan golongan Musyrikin, Yahudi, Nasrani dan Majusi.”

Maka bermulalah era buruk di dalam sejarah sosial negara ini. Syeikh Hasan al-Hudhaibi R.A.H yang merupakan salah seorang pemimpin IM ketika itu telah mengetahui perkara ini ketika beliau di dalam penjara dan beliau terus menolak fikrah ini dengan berkata : “Kita adalah pendakwah bukannya hakim”  Ini adalah kerana pekerjaan sebagai seorang pendakwah dan hakim mempunyai perbezaan yang sangat ketara.

Justeru di dalam kitab yang kecil ini Dr Yusof Qaradhawi telah membahagikan kepada beberapa bahagian yang menerangkan secara terperinci sebab-sebab utama berlakunya fenomena ini, kesan-kesannya dan cara-cara untuk mengatasinya.

1) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBAWA FENOMENA INI

Dr Yusof Qaradhawi telah menyenaraikan sebab-sebab yang menyumbang ke arah masalah ini adalah;

1)    Tersebarnya fikrah kekufuran dan kemurtadan secara terang-terangan di dalam masyarakat Islam pada ketika itu dan golongan ini telah menyebarkan perkara-perkara yang batil atau serong mengenai agama Islam dengan menggunakan pelbagai kemudahan media tanpa mengambil kira pendapat golongan yang menolak pemahaman mereka.
2)    Sikap sambil lewa dan ambil mudah oleh sesetengah Ulama’ dalam mengatasi golongan ini.
3)    Penekanan yang hebat diberikan kepada pendakwah bebas yang membawa fikrah Islamiah berteraskan al-Quran dan as-Sunnah.
4)    Ketandusan golongan pemuda yang mahir dalam ilmu Fiqh Islami dan Usulnya. Mereka juga tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mendalami ilmu Islamiah dan ilmu bahasa atau lughawiyah  yang mana telah menjadikan mereka berpegang kepada sesetengah nas tanpa nas yang lain, begitu juga dengan perkara-perkara yang syubhat dan juz’iyat tanpa memahami qawa’id kuliyyat, maka ini akhirnya menjadikan mereka berpegang dengan sesuatu fikrah secara membuta tuli tanpa mempunyai kefahaman yang tepat mengenainya.

Sedangkan keikhlasan semata-mata dalam mematuhi sesuatu fikrah tidak mencukupi selagi mana tidak disandarkan dengan kefahaman Fiqh yang mendalam.

Imam Hasan al-Basri telah berkata: “Seseorang yang beramal tanpa ilmu ibarat seorang yang berjalan tanpa arah. Seseorang yang beramal tanpa ilmu lebih banyak memusnahkan daripada mengislahkan, maka tuntutlah perkara ilmu tanpa memudharatkan perkara Ibadat dan tuntutlah perkara Ibadat tanpa memudharatkan perkara Ilmu…”

2)GOLONGAN YANG BERHAK DIKAFIRKAN:

Kita harus sedar siapakah yang sebenarnya harus dikafirkan. Mereka adalah golongan yang terang-terangan menyebarkan dakyah yang bertentangan dengan Islam. Di sisi Islam mereka dinamakan golongan ‘Munafik’ iaitu golongan yang beriman hanya di mulut tetapi tidak di hati. Mereka juga boleh dikenali dengan amalan dan perbuatan mereka yang tidak Islam. Walau bagaimanapun, golongan yang wajib dicop sebagai kafir tanpa ragu-ragu lagi adalah:

1)    Golongan Komunis yang membawa ideologi komunisme yang bertunjangkan falsafah dan undang-undang kehidupan yang jelas bertentangan dengan ‘aqidah Islamiyah dan pensyari’atannya serta nilai-nilainya. Mereka juga menganggap golongan yang mempunyai agama adalah candu atau racun masyarakat. Secara umumnya mereka menyifatkan semua agama sebegitu namun secara khususnya mereka menyifatkan agama Islam sebagai agama yang membawa permusuhan dan kebencian.
2)    Pemimpin-pemimpin berfahaman Sekular dan juga ahli parti politik yang berfahaman sekular yang secara berterangan menolak syari’at Islam. Mereka berpendapat bahawa sesebuah negara harus dipisahkan dari agama. Jadi golongan yang menyeru kepada meyahut perintah Allah dan Rasul-Nya harus ditentang habis-habisan.
3)    Ashab an-Nihal atau golongan agama sesat yang telah keluar daripada agama Islam secara terang-terangan seperti al-Duruz, an-Nashiriyah dan al-Isma’iliyah dan lain-lain kumpulan yang sesat. Imam Ghazali menyifatkan mereka sebagai ; Golongan yang secara zahirnya menentang atau menolak tetapi secara batiniahnya mereka kafir  secara mutlak. Ibnu Taimiyah pula menyebut; Mereka ini lebih kafir daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Contoh-contoh daripada golongan ini di zaman kita adalah seperti aliran Bahaisme yang merupakan agama baru yang dicipta dan juga hampir menyerupai  al-Qodiyaniyah yang muncul dengan ideologi kenabian selepas kenabian Muhammad S.A.W  yang merupakan penamat para nabi. Jika di Malaysia, pengikut Ayah Pin turut termasuk dalam golongan ini.

3)KEWAJIBAN MEBEZAKAN ANTARA UMUM ATAU JENIS DAN INDIVIDU YANG TERTENTU:

Kita harus memberikan perhatian yang serius seperti mana yang dipesan oleh para Ulama’ apabila membicarakan mengenai kafir dari sudut secara umum (nau’iyah) atau individu (syaksiah) kerana terdapat perbezaan yang besar antara dua perkara tersebut.

Apabila kita mengatakan golongan Komunis adalah kafir atau pemimpin-pemimpin berfahaman sekular yang menolak Islam adalah kafir atau sesiapa yang mengatakan sedemikian rupa dan menyeru kepada sedemikian perkara adalah kafir, maka ini dinamakan sebagai hukuman yang diletakkan secara umum.

Namun apabila kita mengaitkan perkara-perkara seperti tadi (iaitu kafir) kepada seseorang individu atau peribadi yang tertentu maka kita wajib berhenti sebentar untuk meyelidik dan memastikan tohmahan tersebut samada benar atau tidak dengan menyoal individu tersebut dan berbincang dengannya, sehinggalah kita mendapat hujah yang kuat tanpa sebarang keraguan. Dalam perkara ini Ibnu Taimiyah telah memberikan contoh seperti nas-nas yang berbentuk ancaman, antaranya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” Surah an-Nisa’ ayat 10.

Sesungguhnya nas-nas berbentuk ancaman ini adalah benar, tetapi seseorang individu yang melakukannya tidak boleh dikatakan atau digelar sebagai penerima ancaman tersebut, dan dia juga tidak boleh digelar sebagai orang-orang yang pasti akan menjadi  ahli neraka. Kerana boleh jadi ada syarat-syarat yang hilang atau tidak cukup atau ada penghalang dalam perbuatan yang dilakukannya. Mungkin hamba Allah tersebut akan bertaubat dan melakukan amal kebajikan sehingga menyebabkannya terlepas daripada menerima hukuman.

Imam-Imam dalam banyak mazhab telah berpegang dengan kaedah yang terperinci ini untuk membezakan antara umum atau jenis dan inidividu yang tertentu. Dapat kita lihat di sini, semua kaedah yang terperinci ini harus dilalui dalam menetapkan hukum kafir, oleh itu, bagaimana mungkin seseorang muslim menghukum rakyat yang bertashid dengan kalimah ‘LA ILA HA ILLALLAH WA ANNA MUHAMMAD RASULULLAH’ sebagai kafir?

Sesungguhnya sesiapa yang berikrar dengan dua kalimah syahadah ini maka darah dan harta mereka adalah terpelihara kecuali dengan hak-haknya, dan hanya Allah yang berhak menghisab mereka. Kita hanya mampu melihat zahir orang lain tetapi hanya Allah sahaja yang mengetahui perkara sebenar.

4) BAHAYA MENGKAFIRKAN ORANG

Apabila fenomena ini melanda masyarakat, maka ia memberikan impak yang sangat besar kepada individu yang telah dituduh sebagai kafir tersebut. Perkara yang akan berlaku kepada seorang kafir adalah:

1)    Tidak boleh bersama dengan isterinya. Mereka wajib berpisah kerana seorang muslimah      tidak boleh menjadi isteri kepada seorang kafir.
2)    Anak-anaknya tidak boleh tinggal bersamanya kerana dikhuatiri akan terpengaruh dengan kekafirannya.
3)    Hilang hak untuk tinggal dan pertolongan dari masyarakat Islam.
4)    Wajib dibicarakan oleh Hakim Islami atau Syar’ie untuk memastikan bahawa dia benar-benar telah murtad.
5)    Jika mati, hak-haknya selepas mati tidak boleh ditunaikan seperti orang Islam, maka mayatnya tidak boleh dimandikan dan disembahyangkan serta dikebumikan secara Islam. Harta-hartanya juga tidak boleh dibahagikan secara ahkam mirath.

6)    Akan mendapat laknat dan kemurkaan daripada Allah S.W.T serta dilemparkan dari rahmat-Nya. Maka dia akan kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya.

5) KEWAJIBAN KEMBALI KEPADA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Betapa pentingnya kita kembali berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah untuk menghalang kepincangan ini daripada terus membarah dan menimbulkan lebih banyak masalah. Masalah ini boleh dihindari dengan memahami kaedah-kaedah tertentu. Jika kita berpegang kepada pendapat sesetengah Ulama’ maka kita harus mengetahui nas-nas yang digunakan agar tidak berpegang sesuatu perkara secara membuta tuli.

NANTIKAN SAMBUNGANNYA DALAM KELUARAN AKAN DATANG… TERIMA KASIH.

Categories: Ilmiah, Mari Belek Kitab

Bacalah Kitab: Waktu dan Ciri-Cirinya:

July 9, 2009 Leave a comment

dipetik dari http://www.madrasahwasatiyyah.blogspot.com

OLEH: DR YUSOF QARADHAWI

MUQADDIMAH

Waktu adalah nyawa kita,seorang mukmin itu amat menghargai waktu di dalam mengerjakan perkara-perkara yang berfaedah. Di sini kita ingin menyebut ciri-ciri istimewa waktu dan masa seperti yang disebutkan oleh Imam Qaradawi.

Pertama: waktu ini cepat berlalu.
Waktu ini berlalu dengan cepat seperti berlalunya angin samada didalam keadaan gembira dan sedih dan waktu gembira ia lebih cepat berlalu. sekiranya dwaktu sedih ia berjalan perlahan berbanding waktu gembira,ini adalah perasaan seseorang pada hakikat waktu,hakikat waktu tetap berjalan dengan cepat.

Kedua: Sesuatu yang berlalu ia tidak boleh ganti.

Inilah ciri khusus waktu yang kedua di mana apabila berlalu hari atau masa maka adalah mustahil ia dapat dikembalikan. Berkata imam hasan al basri. Masa apabila berlalu maka ia tidak akan kembali.

Ketiga: masa adalah harta yang paling bernilai bagi seorang insan.
Apabila waktu ini cepat berlalu dan tidak boleh diganti maka ia adalah benda yang paling berharga emas dan perak dan kesemua jenis harta,sebab itu Hassan al- banna berkata “waktu itu adalah kehidupan”.

Maka wahai driku dan sahabat-sahabat renungkanlah kata-kata yang dibawakan ini. Mudahan kita tergolong daripada golongan yang menjaga waktu.

Categories: Ilmiah, Mari Belek Kitab

Bacalah Kitab: Agama dan Politik – Dr Yusof Qaradhawi (Bab 2)

June 22, 2009 Leave a comment

dipetik dari nikabduh.wordpress.com

Bab Kedua

Hubungan antara agama dan politik di sisi ulama Islam dan golngan sekular

Apabila kita telah pun memahami maksud ad din dan as siasah sebagaimana di atas, maka bolehlah kita memahami hubungan antara kedua -duanya.

Adakah kedua – duanya saling bertentangan sehingga tak boleh bersama, atau saling berkaitan sehingga tak mungkin dipisahkan antara kedua – duanya, atau lebih merupakan hubungan persefahaman dan persepakatan sebagaimana berpakatnya dua individu yang berbeza fahaman untuk saling hidup bersama?

Pandangan golongan sekular

Golongan ini tidak melihat selain pertentangan dan pemisahan. Agama satu perkara, manakala politik adalah musuhnya. Sumber, tabiat dan tujuan saling berbeza. Agama itu daripada Allah, manakala politik adalah daripada manusia. Agama adalah suci manakala politik adalah kotor. Maka sayugialah ugama dibiarkan untuk ahlinya manakala politik untuk ahlinya jua.

Mereka menolak pemikiran kesyumulan dan kesempurnaan Islam. Mereka mahu akidah tanpa syariat, ibadat tanpa muamalat, dakwah tanpa daulah dan kebenaran tanpa hak.

Mereka ini akhirnya telah membentuk kesan pemikiran dan tindakan bahkan terus menjadikannya tumpuan mereka, antaranya:

1) Mengingkari fikrah kesyumulan Islam.

2) memisahkan ugama daripada politik dan begitulah sebaliknya.

3) Mencerca para pendakwah kepada pelaksanaan syariah Islamiyyah dengan tohmahan dan gelaran ‘Islam politik’.

4) Mendakwa ugama mengikat politik dengan teks nas – nas yang tidak selari dengan maslahat dan kepentingan umat. Justeru umat akan hilang kebaikan yang banyak.

5) Menumpukankan perbahasan mengenai politik antara kejumudan dan kemajuan.

Kita akan membincanginya pada fasal seterusnya, insya Allah.

Fasal 1:

Mengingkari Fikrah Islam Yang Syumul ( menyeluruh )

Mengapakah para ulama Islam mencampurkan politik dengan ugama?

Pemikiran ‘Islam yang syumul’ yang diingkari oleh golongan sekular dan Marxis sebenarkan telah diterima secara sepakat oleh para ulama Islam dan pejuangnya sebagaimana waqi’ yang dapat dilihat hari ini.

Kita saksikan bahawa golongan pembaharu/pengislah di zaman moden ini, bermula daripada Ibnu Abdil Wahhab, al Mahdi, Khairuddin at Tunisi, as Sanusi, al Amir Abdul Qadir dan Jamaluddin al Afghani, seterusnya al Kawakibi, Muhammad Abduh, Syakib Arsalan, Rasyid Ridha, Hasan al Banna di Mesir, juga Ibnu Badis dan rakan – rakannya di Aljeria, Ilal al Fasiy di Maghribi, al Maududi di Pakistan dan lain – lain semuanya telah menerima ‘Islam yang syumul’ dalam akidah dan syariat, dakwah dan daulah serta ugama dan politik.

Bahkan, bukan setakat buah pemikiran, malah mereka sendiri terpaksa menempuh debu – debu politik secara praktikal dan menanggung segala ujian dan kesusahan. Mereka melakukannya kerana 3 sebab utama:

1) Menyeluruhnya pengajaran Islam:

Islam yang disyara’kan Allah, tiada satu pun aspek kehidupan kecuali dinyatakan hukum – hakam dan arahannya. Ia merangkumi setiap aspek kehidupan; jasmani dan rohani, individu dan masyarakat.

Lihat firmanNya: an Nahli: 89. Lihatlah dalam al Baqarah: 183, 178, 180 dan 216 bagaimana Allah mewajibkan perkara – perkara tersebut hanya menggunakan satu perkataan yang sama iaitu ’diwajibkan’ ( kutiba ) ke atas kamu’.

Perkara – perkara itu adalah puasa ( ibadat ), qisas ( jenayah ), wasiat ( kekeluargaan Islam ) dan peperangan ( politik negara ). Maka bagaimanakah boleh dibayangkan seorang mukmin menerima ibadat puasa sahaja dan menolak yang lain, sedangkan Allah menggunakan kalimah mewajibkan ( kutiba ) yang sama sahaja.

Syariah Islamiyah menghukum setiap perbuatan mukallaf. Tiada satu perbuatan atau kejadian kecuali adalah sahaja hukum syariat yang lima itu berlaku, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus sebagaimana yang telah diterima pakai oleh ulama usul dan fuqaha daripada segenap kumpulan dan mazhab Islamiyah.

Dalil kesyumulan daripada al Quran: an Nahli: 89 dan Yusuf: 111.

Telah pasti bahawa RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri daripadaNya kecuali akan disuruh atau dilarangNya jua sehinggalah Islam itu menjadi begitu jelas, malamnya seperti siang.

Islam adalah risalah kehidupan seluruhnya. Ia adalah risalah manusiawi, alami dan sepanjang zaman.

Sesiapa yang membaca buku – buku fiqh Islami dalam pelbagai mazhabnya pasti mendapati rangkumannya terhadap seluruh aspek kehidupan. Ia dapat sahaja diperhatikan oleh pelajar baru, apatah para ulama.

2) Islam menolak pemecahan hukum – hakamnya

Agama Islam sedari awal menolak pemecahan hukum – hakamnya kepada bahagian – bahagian yang terpisah – pisah dengan mengambil atau menolak sebahagiannya.

Al Quran secara keras mengingkari Bani Israel yang mengambil jalan ini. Lihat al Baqarah: 85.

Apabila segolongan Yahudi berhasrat memeluk Islam dengan mensyaratkan mereka boleh mengamalkan sebahagian syariat mereka seperti keharaman ( kemuliaan ) hari Sabtu, RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam menolaknya sama sekali. Kerana itulah Allah menurunkan ayatNya: Lihat al Baqarah:208.

Allah memerintahkan RasulNya dengan firmanNya: Lihat al Maidah:49.

Dalam ayat ini Allah mengingatkan rasulNya akan golongan bukan Islam yang mungkin memesongkannya daripada sebahagian hukum Islam. Ia adalah juga arahan ke atas seluruh orang yang memerintah umat Islam selepasnya.

Hakikatnya, pengajaran Islam dan hukum – hakamnya tidak akan memberikan hasil terbaiknya sehinggalah dilaksanakan sepenuhnya. Sebahagiannya mengikat sebahagiannya.

Ia sepertilah kaedah pengubatan yang menyeluruh seperti pengambilan ubat yang pelbagai, sekatan dan pantang serta mengadakan latihan tertentu. Ia mesti dilakukan semuanya. Jika tidak, ia gagal memberi kesan.

3) Kehidupan itu satu, tidak berjuzu’ – juzu’.

Kehidupan adalah satu dan sepadu. Maka kehidupan tidak mungkin jadi baik jika Islam datang hanya untuk menyelesaikan sebahagian aspek sahaja seperti masjid dan kelas – kelas pengajiannya. Aspek – aspek lain ditinggalkan untuk disudahkan oleh mazhab, pemikiran dan falsafah manusiawi.

Mana mungkin Islam menguruskan masjid, sedangkan sistem manusiawi yang sekular menguruskan  sekolah, universiti, radio televisyen, mahkamah, teater dan lakonan serta pasar dan jalan raya. Ringkasnya, kehidupan seluruhnya!

Begitulah juga jika hanya urusan rohani sahaja diselia oleh ugama, manakala urusan fizikal, akal dan emosi manusia pula diseliakan oleh negara tanpa ugama, ia pasti gagal.

Manusia itu satu yang tidak boleh dijuzu’ -juzu’kan. Begitulah kehidupan.

Bahkan semua falsafah, ideologi dan fahaman revolusi dan perubahan di dalam sejarah lalu dan juga dunia hari ini menyaksikan bagaimana mereka memiliki acuan pandangan yang menyeluruh. Justeru mereka menolak untuk membelah – belah kehidupan. Mereka tidak hanya menguasai sebahagian dan membiarkan yang lain. Bahkan mereka menguasai semuanya dan mendorongnya kepada falsafah dan ideologi masing – masing.

Inilah tabiat ideologi perubahan seluruhnya. Maka mengapakah pula Islam dituntut – sedang ia adalah satu risalah yang menyeluruh – menghadkan kerjanya setakat menjaga masjid dan mahkamah syariah sahaja? Bahkan mungkin sehaja masjid dan mahkamah syariah pun akan dipaksa mengikut telunjuk golongan sekular ini ( seperti di negara kita – pent )?

Agama Masihi sendiri yang mengatakan, ” Biarkan hak raja itu untuk raja dan biarkan hak Allah itu untuk Allah” pun apabila memiliki kuasa dan peluang, mereka tidak pula menyerahkan kuasa itu kepada raja, bahkan merekalah yang memegangnya dan menentukan arah kehidupan seluruhnya berdasarkan apa yan mereka imani.

Jika begitulah Masihi, bagaimana pula dengan Islam yang tidak pernah memisahkan antara jasad dan ruh dan tidak pula memisahkan hak di antara raja dan Allah, bahkan menjadikan raja dan hak raja sebagai hak Allah belaka.

Firman Allah: ” Apakah mereka menuntut hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah, bagi orang – orang yang yakin.” – al Maidah:50

Berkata al Ustaz Doktor Muhammad al Bahiy ( al Fikr al Islami al Hadith.. ) ketika mengkritik pendapat Doktor Ali al Raziq dalam bukunya ( al Islam wa Usulul Hukm ) yang menyarankan pemisahan antara ugama dan negara:

( Jawaban beliau adalah berasaskan pemikiran kurun pertengahan yang memisahkan antara fizikal dan rohani penciptaan manusia. Itulah pemikiran yang menerajui orang Eropah masa itu yang akhirnya mendorong kepada pemisahan antara negara dan gereja./

Pemikiran pemisahan ini adalah sama dengan pemikiran golongan falsafah Islam atau Masehi di zaman kurun pertengahan yang mereka warisi daripada pemikiran falsafah lama/Yunan dalam isu ketuhanan dan kemanusiaan./

Pemikiran pemisahan antara ruh dan jasmani manusia di sisi ilmu kajian ilmiah moden hari ini adalah pandangan yang tidak lagi boleh diterima akal yang sihat. Manusia dalam kajian ilmiah hari ini adalah satu, tak boleh dijuzu’ – juzu’kan. Paling terjamin, ia mestilah dipimpin oleh satu qiadah/ kepimpinan./

Pengalaman pembahagian kuasa antara kerajaan dan gereja dulu tidak hanya mencetuskan perselisihan antara keduanya, bahkan telah mengakibatkan salah satu akan menundukkan yang satu lagi. Dan pastinya negaralah yang akan menundukkan gereja dengan kekuatan mereka menguasai massa./

Walaupun pemikiran jenis ini telah terbukti salah di sisi kajian ilmiah dan juga pelaksanaan amali, para penyeru kepada pemikiran ini daripada kalangan pemikir Islam masih terus menganggap ‘penyatuan’ pada manusia dan kepimpinan sebagai mundur! Ini semata – mata kerana ia bersumber daripada pemikiran asas Islam! )

4) Kepentingan wujudnya sebuah negara untuk menjayakan matlamat:

Ini faktor amali yang tidak boleh diingkari lagi, bahawa manusia sejak dulu telah mengetahui keperluan wujudnya sebuah negara atau kuasa politik ( kerajaaan ) untuk menjayakan matlamat tertentu, melaksanakan undang – undang, mengajar dan memelihara ummah daripada kerosakan. Kerana itulah, Khalifah ketiga, Uthman bin Affan telah berkata, ” Sesungguhnya Allah akan mencabut dengan kuasa apa yang tidak boleh dicabut dengan al Quran.” – ( al Bidayah wa an Nihayah )

Apatah di zaman moden ini, sebuah negara itu memegang tampuk seluruh aspek kehidupan di tangannya, suatu yang tidak mungkin dikuasai sepenuhnya oleh mana – mana kerajaan zaman lampau. Mereka menguasai undang – undang, kebudayaan, masyarakat, ekonomi dan lain – lain. Ini adalah antara ciri istimewa kerajaan moden hari ini.

Justeru mana mungkin golongan dakwah dan islah boleh membiarkan negara dikuasai oleh golongan sekular untuk melakukan apa sahaja termasuk dengan senangnya ( kerana mereka memiliki kuasa negara ) meruntuhkan kebaikan dan kebajikan yang telah dibina oleh golongan dakwah dan islah tersebut. Meruntuh pula lebih senang daripada membina.

Sesungguhnya daulah Islam kita dahulu yang diperintah oleh seorang khalifah tertinggi tidaklah mampu menguasai seluruh aspek kehidupan rakyatnya, bahkan kuasanya hanya terhad dalam menguasai bandar dan kota – kota besar sahaja. Adapun ummah di luar seluruhnya , kehidupan mereka dikuasai oleh Islam yang diketuai sebahagian besarnya oleh para ulama.

Pendidikan mereka dikuasai ulama dengan mengajarkan mereka Islam, bahasa, adab, sejarah dan apa sahaja yang mereka mahu.

Undang – undang juga di tangan ulama dengan melaksanakan hukum – hukum ke atas mereka.

Demikian juga urusan fatwa sebagai rujukan dan urusan waqaf dan kebajikan, semuanya dikuasai oleh para ulama yang mengurus politik rakyat setempat ( tanpa gangguan dan tekanan khalifah ).

Ummah tetap berpegang dengan ugamanya saat pemerintah dan negara menyeleweng daripada ugama, bahkan ummah juga terus tetap dengan ugamanya saat negara khalifah rebah dan tewas. Ia terus gagah dengan institusinya itu saat negara khilafah dirundung keruntuhan dan kelemahan.

Tetapi di zaman moden hari ini, kekuatan ummah itu telah beralih dan dikuaai sepenuhnya oleh kerajaan dan negara. Negaralah yang meguasai undang – undang, pendidikan, kesihatan, ketenteraan dan seluruhnya.

Justeru bagaimanakah para pendakwah dan pengislah boleh melaksanakan islah dan pembaikan di saat pemerintah bergerak dari arah yang bertentangan? Kita menghidupkan dan mereka mematikannya, kita mengumpul dan mereka memecahkannya pula?

Bayangkan kita hanyalah rakyat, sedang mereka adalah kuasa!

Inilah sebenarnya yang menjadikan para pengislah dan pengasas gerakan – gerakan Islam terpaksa menempuh peperangan politik dan mereka menuntut islam dengan jalan menegakkan daulah Islamiyah yang akan menjayakan firman Allah:

” Dan orang – orang yang jika kami kurniakan mereka kekuasaan di bumi ini, mereka pasti mendirikan solat, menunaikan zakat, menyeru kepada al makruf dan menahan daripada kemungkaran.” – al Hajj:41

Tiadalah perlu mereka sendiri yang memegang kuasa itu jika mereka telah mendapati orang lain mampu memerintah dengan rukun dan syarat Islam tersebut. Jika pemerintah kini melaksanakan Islam, alangkah eloknya di sisi mereka.

Jika mereka enggan atau tidak bersedia, maka menjadi kewajiban ke atas para pendakwah dan pengislah untuk bangun melaksanakan tuntutan itu. Awalnya hendaklah mereka menyediakan modal insan, jentera fizikal dan ransangan sosial yang akan membantu menjayakan matlamat ( negara Islam ). Ia tak selesai dengan hanya berangan – angan dan berbuih kata.

Categories: Ilmiah, Mari Belek Kitab

Bacalah Kitab: Agama dan Politik – Dr Yusof Qaradhawi (Bab 1)

June 22, 2009 Leave a comment

dipetik dari nikabduh.wordpress.com

OLEH: DR YUSOF QARADHAWI

SUBTOPIK PERTAMA

Apa itu ad din/ugama?

Bahasa: 1- menunduk, menyuruh, mentadbir, membalas. 2- tunduk, taat. 3- menjadikannya sebagai jalan, mazhab dan kebiasaan. Ketiganya disatukandalam maksud; Pihak pertama menunduk dan menyuruh, lalu pihak keduatunduk dan patuh, lalu terjadilah jalan dan peraturan yang menghubungkan antara keduanya.

Maka ugama dalam penggunaannya bermaksud: sejumlah peraturan yang dianuti sesuatu umat samada dalam bentuk kepercayaan atau amalan.

Istilah: Pelbagai. Yang termasyur di kalangan para ulama: Satu peraturan/undang-undang ilahi yang mendorong manusia yang memiliki akal yang sejahtera, dengan pilihan sendiri, ke arah kebaikan masa kini ( dunia ) dan kejayaan pada hari kembali ( akhirat ). ( Syeikh At Tahanuwi, ulama agung India )

Ringkasan pilihan: Satu peraturan/undang – undang ilahi yang menunjuki ke arah al haq di dalam i’tiqad/kepercayaan dan ke arah kebaikan di dalam suluk ( amalan termasuk ibadat ) dan muamalat. ( Syeikh Muhammad Abdullah Darraz )

Pengistilahan ad din/ugama di kalangan para sarjana barat juga tidak jauh bezanya dengan para ulama Islam. Contoh: 1 – Ikatan yang menghubungkan insan dengan Allah. ( Sir Sisrone? ) 2 – Sejumlah kewajiban makhluk terhadap penciptanya; kewajiban manusia terhadap Allah, kewajiban mereka terhadap sesama sendiri dan kewajiban terhadap diri sendiri. ( Al Ab/Father Shatel? )

Maksud kalimah Ad din di dalam Al Quran: Mengandungi pelbagai maksud mengikut siaq/jalan ayat. 1 – Pembalasan ( al Fatihah:4 ) 2 – Ketaatan ( An NIsa’:164 ) 3 – Dasar ugama dan akidahnya ( Asy Syura:13 ) 4 – Ugama Islam sahaja ( Ali Imran:83 ) 5 – Akidah yang diimani sesuatu kaum walaupun ianya batil ( Al Kafirun:6 )

Maka ( berdasarkan ayat Al Kafirun:6, At Taubah:33, Al Fath:28, As Shaf:9), sebutan ad din tidak hanya bermaksud ugama yang benar sahaja, bahkan ianya juga membawa maksud semua ugama yang dianuti manusia samada ianya benar ( Islam ) atau batil ( semua ugama lain ). Salah sekali dakwaan bahawa dikhususkan kalimah ad din/ugama itu kepada agama yang benar sahaja.

Ad din dan Al Islam :

Penting untuk kami tekankan bahawa kalimah ad din/ugama adalah tidak sama maksudnya dengan kalimah Al Islam sebagai mana yang difahami kebanyakan pengarang buku kini.

Ya, jika sekiranya ia ( din ) disandarkan ( idhafah ) kepada Islam ( dinul Islami ) atau kepada Allah ( din Allahi ) atau dirujuk kepada Nabi Muhammad ( sallaLlahu alaihi wasallam ) atau kitabnya, maka ad din di sini memang bermaksud Al Islam.

Tetapi jika ad din itu bersendirian ( tanpa idhafah atau disifatkan ), maka ialebih sempit maknanya berbanding kalimah Al Islam. Ad din pada hakikatnya adalah satu juzu’ ( sebahagian ) daripada Al Islam.

Kerana itu, misalnya, ulama membahagikan perkara dharuriyyat ( kemestian ) dalam maslahat syariat Islam kepada 5 perkara, satunya ialah ad din ( selainnya adalah nyawa, keturunan, akal, harta dan tambahan ke enam, maruah ). Ertinya ad din adalah satu juzu’ daripada Islam yang lebih luas maksudnya. Maka salah satu tujuan utama syariat Islam ialah mendiri danmenjaga ad din yang merupakan rahsia penciptaan manusia.

Oleh itu, Ad din bererti perkara yang menentukan hubungan di antara Allah dengan makhluknya; makrifat mengenaiNya dan tauhid, iman yang sahih tanpa syirik, juga mengesakannya di dalam ibadat.

Lihatlah bagaimana Al Islam lebih luas maksudnya daripada ad din. Kita berkata: Islam adalah agama dan dunia, akidah dan syariat, ibadat dan muamalat, dakwah dan daulah, akhlak dan kekuatan.

Juga doa RasuluLlah: “Ya Allah, perelokkan untuk kami ugama kami yang menjadi penjaga urusan kami. Perelokkan untuk kami dunia kami yang menjadi tempat hidup kami. Perelokkan untuk kami akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami.” Ketiga – tiga itu terkandung di dalam Al Islam.

SUBTOPIK KEDUA

Apa itu siasah?

bahasa: Daripada perkataan sasa yasusu siasatan. iaitu qaama alal amri beerti 1) mengurus, mentadbir samada manusia atau binatang. 2) menyuruh dan menegah 3) melakukan sesuatu yang memberi kebaikan.

istilah: 1) Asas atau seni mentadbir urusan awam 2) seni mentadbir masyarakat manusia. 3) Politik berkait dengan hukuman dan pentadbiran masyarakat bertamadun (madani)

Adakah perkataan siasah wujud di dalam Al Quran, hadis dan perbendaharaan warisan Islam?

Di dalam Al Quran, tiada kalimah siasah disebut walaupun sekadar ambilan( isytiqaq ) dari perkataan sasa yasusu siasatan tersebut.

Sesetengah berhujah, ini dalil bahawa Islam tiada kaitan dengan politik! Betulkah?

Tidak. Banyak istilah yang diterima pakai dalam kamus penbendaharaan Islam yang tiada pun di sebut dalam Al Quran. Contohnya, kalimah akidah danfadhilat. Kedua duanya tiada disebut di dalam Al Quran, tetapi diterima pakai penggunaannya di dalam ilmu – ilmu Islam.

Walaupun begitu, Al Quran menyebut perkataan – perkataan yangmenunjukkan dan memberitakan perihal berkaitan politik, seperti kalimah al mulk yang beerti penghakiman manusia, suruhan dan larangan serta kepimpinan dalam urusan mereka. Ia datang dalam bentuk dan uslub yang berbeza – beza, antara pujian dan celaan. Ada disebut kerajaan adil dan zalim, kerajaan syura dan diktator.

Lihat an nisa’:54, yusuf:101, al baqarah:247, 251, an naml 32 dan sebagainya.

Ia menceritakan kerajaan daripada keluarga Ibrahim, yusuf, Thalut, Daud dan Sulaiman. Kerajaan syura oleh Raja perempuan Saba’( Balqis ). Begitu juga kerajaan zalim seperti Namrud dan Firaun yang memerangi Nabi Ibrahim dan Musa Alaihimas salam. Ada kerajaan yang kosong dari pujian atau celaan seperti raja Mesir di zaman Yusuf alaihis salam.

Semuanya memperihal politik tanpa menggunakan kalimah politik.

Selain kalimah al mulk, kalimah lain juga digunakan untuk memperihal politik di dalam Al Quran;

1) At tamkin ( kekuasaan ). Lihat Yusuf 56, Al Hajj 41, Al Qasas 5, 6.

2) Al istikhlaf ( menjadi khalifah ). Lihat An Nur 55, Al A’raf 129.

3) Al hukm ( hukum ). Lihat An Nisa’ 58, Al Maidah 44, 45, 47, 49, 50,

Di dalam hadis, terdapat kalimah siasah secara isytiqaq / ambilan disebut oleh RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam.

Hadis mutttafaq alaihi daripada Abi Hurairah: “Bani Israil sebelum ini diperintah tadbirtasusu/siasah ) oleh para nabi. Setiap kali nabi wafat, ia diganti oleh nabi yang baru. Sesungguhnya tiada lagi nabi selepasku. Maka akan terjadi kewujudan khalifah yang ramai. Para sahabat bertanya: Maka apa perintahmu? Nabi menjawab: bersetialah dengan bai’ah khalifah yang pertama dan begitulah seterusnya. Berikan mereka hak mereka (sebagai pemerintah) yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya Allah pasti menyoal mereka akan amanah yang diberikan.”

Penggunaan pertama kalimah siasah di dalam perbendaharaan warisan Islam.

Di dalam Ensiklopedia Fiqhiyyah Kuwaitiyyah menyebut: Boleh jadi nas paling lama penggunaan kalimah siasah yang memberi maksud hukum/tadbiradalah kata – kata Amru ibni al Ash kepada Abi Musa Al Asy’ari mengenai Muawiyah, ” Sesungguhnya aku melihatnya ( Muawiyah ) setia kepada Uthman, khalifah yang dizalimi, penuntut darahnya (qisas), ahli siasah yang baikal hasan as siasah ) dan ahli tadbir yang baik.” – Tarikh Thabari: 5/68 Dar al maarif.

Ini jika maksudnya adalah kalimah siasah dalam masdar/ kata terbitan. Adapun jika dalam bentuk fi’il ( perbuatan ), maka ia telah diucap oleh Rasulullah dalam hadis tadi.

saydina Umar dan Ali juga dinaqalkan pernah menggunakan kalimah siasah ( dalam bentuk fi’il ) dalam ucapannya.

Dari Al Mustadzil ibn Hushain: Umar Ibn Khattab berkhutbah kepada kami.. katanya, “Demi tuhan kaabah, telah aku tahu bilakah Arab akan menempah kehancuran.” Seorang lelaki muslim bangun lalu bertanya, “Bilakah mereka akan menempah kehancuran?” Umar menjawab, “Saat urusan mereka ditadbir siasah ( yasusu ) oleh orang yang tidak mendalami ( selok belok ) jahiliyyah dan tidak pun pernah bersama RasuluLlah.” – Al Musannaf li Ibn Abi Syaibah, Al Mustadrak lil Hakim: katanya, hadis sahih isnadnya.

Dari Al Mustadzil ibn Hushain; Berkata Saydina Ali, ” Wahai rakyat Kufah, Demi Allah, kamu mesti berkelahi dalam urusan Allah dan kamu mesti berperang demi ketaatan kepada Allah ataupun ( jika tidak ) kamu pasti ditadbir siasah (la-yasusa-nnakum ) oleh puak yang kamu adalah lebih dekat kepada al haq berbanding mereka. ( Jika begitu ) Allah pasti menyeksa kamu, kemudian Allah pasti menyeksa mereka jua.” – Al Musannaf li Ibn Abi Syaibah, Al Musnab li Ibn al Ja’di.

SUBTOPIK KETIGA

Politik di sisi para fuqaha ( ahli fiqh )

Para ulama fiqh banyak menyentuh perihal politik ketika membicarakan hukum takzir ( hukuman yang tidak ditentukan oleh nas ).

Politik di sisi ulama Maliki dan Syafie.

Mereka berselisih di antara menyempit dan meluaskan medan siasah syar’iyyahmelalui pemakaian sumber al mashalih al mursalahMazhab Syafie dilihat paling sempit dan keras pandangan mereka. Ini dapat dilihat di dalam penulisan Imam Al Haramain ( Al ghiyasi ) yang tidak mengharuskan sebarang tambahan melampaui had yang telah dinaskan syara’ dan juga Al Imam Al Ghazali ( Al Mustashfa ) yang melihat al mashlahat al mursalah sebagai satu sumber dasar yang kabur.

Bagaimanapun Al Imam Al Qarafi ( ulama Maliki ) cuba menjelaskan di dalam kitabnya ( Tanqih al fusul ) bahawa sebagaimana mazhab lain, mazhab Syafi’e juga menerima al mashalih al mursalahInilah pendapat yang diterima secara tahqiq.

Imam Al Haramain di dalam kitabnya itu ( buku ini memetik beberapa petikan daripada buku Al Ghiyasi ) sebenarnya banyak menumpukan kepada kebimbangannya terhadap kelonggaran di dalam pembinaan hukum syara’ melalui penggunaan akal yang melangkaui bidang yang dibenarkan sehingga membuka peluang kepada golongan yang jahil ( seperti pemerintah ) untuk bertindak sesuka hati dengan bertopengkan syariat.

Adapun mazhab Maliki, mereka menerima al mashalih al mursalah dan tidak melihatnya bertentangan dengan syara’, bahkan dipenuhi dalil – dalil yang menunjukkan para sahabat menggunakannya tanpa menoleh kepada semata – mata dalil nas Al Quran dan Hadis.

Contoh – contoh amalan para sahabat yang menggunakan kaedah siasah syar’ieyah ( baca tindakan politik ) tanpa duluan dalil daripada iktibar dengan nas;

penulisan al mushhaf/Quran di zaman Abi Bakar, memilih sendiri Umar sebagai pengganti khilafah, penubuhan jabatan – jabatan di zaman itu. Umar mewartakan wang dinar Islam, pemakaian kalendar sendiri ( Hijriyyah ), membina sistem penjara dan lain – lain. Begitu juga tindakan Uthman mewajibkan pegangan umat Islam terhadap mushaf Al Qurannya dan membakar yang lain.

Semua ini adalah tindakan oleh para pemerintah yang berdasarkan maslahat awam ( politik )yang tiada di zaman RasuluLlah dan tiada dalam nas.

Yang penting ialah kita tidak bertembung dengan sebarang nas yang pasti dan juga sebarang kaedah/usul yang telah disepakati.

Mazhab Hambali bolehlah dikira paling ringan dan luas fahamannya dalam penggunaan Al Mashalih Al Mursalah sebagaimana akan kita ikuti dalam perbincangan oleh Ibn Al Qayyim nanti.

Politik di dalam fiqh Hanafi

Ulama mazhab Hanafi banyak sekali berbicara mengenai siasah syar’iyyah ketika mensyarahkan hadis Rasulullah mengenai hukum hudud ke atas perbuatan zina dan tindakan RasuluLlah membuang daerah pesalah lelaki yang belum berkahwin ke tempat yang jauh selama setahun. Mereka menafsirkan tindakan Rasulullah itu sebagai siasah syar’iyyah atau tindakan politik. Maka para pemerintah dibenarkan menggunakan siasah syar’iyyah jika ia mendorong kebaikan dan tidak mendatangkan fitnah.

Di sini mereka berbicara mengenai politik dan pemakaiannya. Paling masyhur ialah ulama Hanafi terkenal Ibn Abidin di dalam hasyiahnya yang masyhur (Raddul Muhtar Alad Durril Muhtar ).

Antara pandangannya ialah ( Siasah tidak hanya khusus kepada soal zina sahaja, bahkan di dalam semua jenayah. Itu terserah kepada imam/pemerintah … seperti menghukum bunuh ahli bidaah yang dibimbangi penyebaran bidaahnya walaupun ia belum boleh dihukum kafir… Siasah bermaksud mencari kebaikan untuk rakyat dengan menunjuki mereka jalan yang selamat di dunia dan akhirat… Ia digunakan secara lebih khusus jika bertujuan menggertak dan mendidik sekalipun dengan hukuman bunuh seperti tindakan bunuh ke atas pencuri dan homoseks jika mereka melakukannya secara berterusan… Nyata kepadamu bahawa takzir/siasah syar’iyyah itu adalah menjadi penjamin kepada tindakan/hukum politik… Di sini para qadhi/hakim adalah sama dengan pemerintah di dalam menggunakan siasah syar’iyyah ).

Nampaknya para fuqaha Hanafi melihat bahawa politik hanya berkait dalam soal hukuman dan pendidikan sahaja. Kerana itu mereka melihat persamaan antara siasah dan takzir.

Pada pandangan tarjihan saya ( Al Qardhawi), politik lebih luas maknanya daripada takzir. Ia melangkaui soal adat dan muamalat juga seperti pentadbiran, ekonomi, hubungan berkait kemasyarakatan, perlembagaan dan luar negara.

Takrif Al Imam Ibnu Aqil tentang siasah: Semua tindakan pemerintah yang mendekatkan rakyat kebada kebaikan dan menjauhkan mereka daripada keburukan, sekalipun tanpa hukum syara’/nas, dengan syarat ia tidak bertentangan dengan syara’.

SUBTOPIK KEEMPAT

Peranan Ibnul Qayyim ( mazhab Hambali ) di dalam memperjelaskan siasah syar’iyyah

Hakikatnya, saya tidak mendapati daripada kalangan ulama kita sepanjang zaman, tokoh yang bercakap mengenai siasah syar’iyyah dan memperjelaskannya dengan baik serta membezakan politik yang adil yang diterima syariah daripada politik yang zalim yang ditolak syariah seperti mana Al Imam Ibnil Qayyim rahimahuLlah ( 751H ) di dalam dua kitabnya iaituI’laamul Muwaqqi’iin dan Atturuqul Hukmiyyah.

Eloklah kita nukilkan kata -katanya yang cukup bernas ketika menta’liqkan kata – kata Al Imam Al Hambali Abul Wafa’ Ibnu Aqil ( 513H ) – Ibnu Taimiyyah menyifatkannya sebagai salah seorang cendekiawan dunia – di dalam bukunya Atturuqul Hukmiyyah:

Kata Ibnu Aqil ( di dalam Al Funun ) : Telah diterima keharusan beramal dengan siasah syar’iyyah di dalam pemerintahan. Inilah hukum yang pasti. Tiada seorang imam kecuali akan menyatakannya.

Berkata Syafi’e: Tiada politik kecuali yang menepati syara’.

Kata Ibnu Aqil: Politik ( syar’ie) ialah suatu tindakan yang dengannya manusia akan lebih dekat kepada kebaikan ( as shalah ) dan lebih jauh daripada kerosakan ( al fasad ), sekali pun ia tidak pun dilakukan RasuluLlah dan tiada pun diturunkan wahyu mengenainya.

Jika ‘menepati’ ( dalam qaul Syafi’e tersebut) itu bermaksud tidak bercanggah dengan syara’, maka ia betul. Tapi, jika ia bermaksud tiada politik kecuali apa yang disebut oleh nas syara’, maka ia salah sekali, bahkan kita seolah – olah menyalahkan tindakan para sahabat sendiri.

Para khulafa’ rasyidin telah menjatuhkan hukuman bunuh, bahkan memotong mayat pesalah ( yang tidak pun melakukan kesalahan hudud ), suatu yang tidak dinafikan oleh para pakar hadis. Tindakan Uthman mengarahkan pembakaran Al Quran selain mushafnya adalah cukup sebagai bukti tindakan sahabat adalah berpegang dan berdasarkan maslahat ummah. Begitu juga tindakan Sayyidina Ali membakar golongan zindiq di dalam lubang besar.

Ibnul Qayyim menta’liq: Inilah tempat kegelinciran dan kesesatan. Ia adalah tempat yang sempit dan medan pertempuran yang sukar.

Satu golongan meringan – ringankan: Mereka menafikan hukuman dan melupuskan hak lalu membiarkan golongan fasik dan jahat melakukan kerosakan. Mereka menjadikan syariah itu sempit dan tidak berperanan menjaga maslahat manusia lalu memerlukan hukuman daripada sumber lain.

Mereka sendiri menutup pintu jalan – jalan mengenal kebenaran dan pelaksanaannya sedangkan mereka sendiri mengetahui kebenarannya. Hujah mereka, ianya bertentangan dengan kaedah- kaedah syariat. Demi Allah, ia langsung tidak bertentangan dengan ajaran Rasul sekalipun ia bertentangan dengan kefahaman mereka sendiri terhadap syariah. Faktornya:

1) Kurang memahami syariat.

2) Kurang memahami hal semasa/kenyataan.

3) Saling samar antara keduanya.

Apabila pemerintah melihat keadaan ini, sedang rakyat memerlukan pengarahan, maka mereka melakukan kerosakan yang berleluasa berdasarkan tindakan politik sendiri. Keadaan akhirnya menjadi semakin kronik sehingga menyukarkan tindakan menyelamat.

Golongan kedua pula adalah sebaliknya. Mereka melampau sehingga membenarkan siasah syar’iyyah yang nyata bertentangan dengan hukum Allah dan rasulNya.

Kedua – dua kumpulan ini memahami Islam secara salah. Sesungguhnya Allah mengutus rasulNya dan menurunkan kitabnya agar manusia menegakkan keadilan yang dengannya langit bumi tegak. Jika telah zahir tanda – tanda keadilan maka disitulah syariat Allah dan ugamanya. Tidak mungkin Allah menentukan satu- satu jalan keadilan kemudian menafikan jalan lain yang lebih jelas keadilannya dan jalan pelaksanaannhya.

Allah telah menerangkan maksud syariatnya iaitu menegakkan keadilan di kalangan hambanya. Maka, mana – mana jalan yang menghasilkan keadilan, jadilah ia daripada sebahagian ugama dan tiada pertentangan antaranya.

Benarlah Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan bahawa keaiban itu bukanlah pada syariat, tetapi pada mereka yang menutup setiap jalan yang membawa kebaikan kepada manusia, menyempitkan apa yang diluaskan Allah, lalu menghapuskan kebaikan yang banyak untuk manusia.

Juga keaiban itu adalah pada mereka yang membuka segala – galanya tanpa berhenti di sempadan Allah dan berikat dengan nas – nas Al Quran dan sunnah. Kita melihat ramainya golongan ini di zaman kita ini. Mereka memperindahkan apa yang mereka mahu untuk para pemerintah. Mereka menjadikan syariah itu seolah – olah tepung yang boleh diuli bila – bila masa mengikut kemahuan mereka dan tuan – tuan mereka.

Yang benar ( al haq ) adalah di tengah – tengah antara 2 kumpulan ini.

Ibnul Qayyim menta’liq lagi : Maka tidak harus dikatakan bahawa politik yang adil itu bertentangan dengan syara’. Ia malah menepatinya, bahkan satu juzu’ daripadanya. Kami menamakannya ’siasah’ berdasarkan istilah kalian,sedangkan ialah sebenarnya keadilan Allah yang terzahir melalui tanda – tanda dan alamat – alamat di dalam siasah itu.

RasuluLlah menolak untuk bertindak ke atas kesalahan tohmahan ( tanpa bukti ). Tetapi baginda juga pernah menghukum kesalahan seumpamanya tatkala tampak tanda – tanda syak pada tertuduh.

Maka sesiapa yang melepaskan setiap tertuduh dengan alasan tiada bukti nyata, sedang dia mengetahui kesohorannya dalam jenayah ( seperti mencuri ) dan berkata, ” Saya tidak akan menghukumnya kecuali dengan kehadiran dua saksi yang adil.”, maka ia sebenarnya menyalahi siasah syar’iyyah.

RasuluLlah, juga khulafa’ selepasnya pernah menahan bahagian harta ghanimah tentera mereka yang menyorokkannya. Baginda turut membakar segala barangannya.

RasuluLlah juga bertekad membakar rumah mereka yang meninggalkan solat jumaat dan solat jamaah.

RasuluLlah juga menggandakan denda ke atas orang yang menyembunyikan binatang yang terlepas daripada tuannya.

Baginda mengarah dipecahkan bekas – bekas arak, juga bekas yang dimasak daging haram di dalamnya. Kemudian baginda memansuhkannya, lalu mengarah agar dibasuh sahaja.

Itulah beberapa contoh siasah baginda yang thabit daripada hadis – hadis yang sahih. Ini diikuti para penggantinya selepasnya. Antaranya:

Sayyidina Abu Bakar membakar golongan homoseks agar mereka merasakan kepanasan di dunia sebelum kepanasan di akhirat.

Umar pula membakar kedai arak dengan segala isinya, bahkan beliau juga membakar perkampungan yang menjual arak.

Beliau membakar istana Saad ibni Waqqas kerana ia menghalangnya daripada mengurus rakyatnya.

Beliau juga mengarahkan para sahabat mengurangkan perbincangan mengenai hadis nabi tatkala melihat ianya menyibukkan mereka daripada Al Quran. Ini siasahnya dan pelbagai lagi tindakan politiknya demi kemaslahatan umat.

Semasa zaman Uthman pula, beliau menghimpunkan umat Islam di atas satu huruf ( qiraat ) sahaja dan melarang mereka daripada tujuh huruf ( qiraat ) yang dibenarkan RasuluLlah. Ini apabila beliau dan para sahabat melihat berlaku perselisihan padanya, lalu melihat kebaikan pada berpegang pada satu huruf sahaja.

Semasa zaman Ali pula, beliau mengarahkan golongan zindiq rafidhah agar dibakar, sedang beliau mengetahui sunnah RasuluLlah hanya membunuh orang kafir. Tetapi apabila beliau melihat kerosakan yang besar, maka dijadikan hukuman itu lebih besar ( membakar ) sebagai pengajaran keras.

SUBTOPIK KELIMA

Keanjalan siasah syar’iyyah dan kesediaannya untuk berkembang

Ibnul Qayyim berkata lagi, ” Maksud di sini adalah bahawa contoh – contoh di atas ( rujuk siri 4 ) adalah merupakan siasah juz’ie / khas yang berdasarkan maslahat / kepentingan. Ia berubah dengan berubahnya masa. Sesetengah ulama menganggapnya sebagai syariat umum ( bukan juz’ie )yang lazim/mesti ke atas umat sehinggalah hari qiamat. Masing – masing memiliki keuzuran ( ketika berijtihad ) dan ganjaran. Barang siapa berijtihad demi mentaati Allah dan rasulNya, maka dia sedang berlegar di antara satu atau dua pahala.”

” Hukum – hukum politik tadi dan banyak lagi sebenarnya adalah ta’wil/tafsir kepada Al Quran dan Sunnah. Cuma khilafnya adalah pada menentukansamada ia adalah syariat umum yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman ataupun ia adalah siasah juz’iyyah yang berdasarkan maslahat yang mungkin saja berubah berdasarkan perubahan zaman dan tempat.” Tamat

Tidak syak lagi contoh – contoh di atas adalah siasah juz’iyyah yang merujuk kepada tuntutan semasa. Apabila masa berubah atau tempat bertukar atau keadaan berkembang, maka hukum lama mestilah dinilai balik dalam situasi baru. Ia mungkin saja berubah. Tidak harus kekal jumud di atas hukum lama yang mungkin memudaratkan ummah.

Hakikatnya manusia berupaya mengubah hukum apabila cukup di hadapannya ilmu dan kehendak, apatah di zaman kini yang penuh kekuasaan dan keupayaan.

Jelas apa yang ditegaskan Ibnul Qayyim ( mazhab Hambali ) berkenaan denda dengan harta dalam hukum takzir adalah bertentangan dengan pendapat mazhab lain. Tetapi bersandarkan dalil – dalil yang dikemukakan, jelas ialah yang rajih / lebih kuat.

Kekhilafan antara mazhab dan para fuqaha’ adalah keluasan dan rahmat kepada ummah, khususnya di medan siasah. Kekhilafan tersebut bukan beerti kita berhak memilih apa yang berkenan dan terpesona di hati tanpa timbangan syar’ie. Ini salah dan mengikut hawa nafsu semata – mata. Perbendaharaan yang besar ini sebenarnya membuka peluang kepada kita untuk memilih, menilai dan mentarjihkan di antara pendapat fiqhiyyah demi menunaikan maqasid / matlamat syar’iyyah dan kepentingan manusia yang deminya syariat diturunkan.

Ulasan umum mengenai maksud siasah di sisi fuqaha’

Apa yang kami sebut di atas adalah merupakan pandangan para fuqaha’ di dalam takrif siasah dan maksudnya yang menunjukkan wujud perluasan dan penyempitan di dalam pandangan mereka.

Tetapi jika kita melihat siasah daripada sudut kandungannya iaitu perkara yang berkaitan menguruskan perihal rakyat, menunaikan amanah dan hak mereka, kita akan dapati para fuqaha telah membincangkannya dengan cukup panjang lebar. Sebahagiannya terdapat dalam kitab besar fiqh di dalam tajuk – tajuk yang khusus seperti bab amanah, qadha’ ( hukuman ), hudud, jihad dan sebagainya. Manakala sebahagiannya ditulis lebih khusus di dalam kitab – kitab yang langsung membicarakan perihal hukum, politik, pentadbiran, harta dan sebagainya. Antaranya:

1 ) Al Ahkam As Sulthaniyyah oleh Abul Hasan Al Mawardi Asy Syafi’e. 2 ) Tajuk sama oleh Abu Ya’la Al Farra’ Al Hambali. 3 ) Ghiyatsul Umam oleh Imamul Haramain Al Juwaini Asy Syafi’e 4 ) As Siasah Asy Syar’ieyyah oleh Ibnu Taimiyyah Al Hambali 5 ) At Turuq Al Hukmiyyah oleh Ibnul Qayyim 6 ) Lain – lain.

Ada juga kitab – kitab yang ditulis berkaitan pengurusan harta sahaja. Antaranya:

1 ) Al Kharaj oleh Abu Yusuf, sahabat besar Abu Hanifah. Ia dikarang khusus untuk Khalifah Harun Ar Rasyid di dalam pengurusan harta negaranya. 2 ) Tajuk sama oleh Yahya ibn Adam 3 ) Al Amwal oleh Abu Ubaid Al Qasim bin Salam. Ia merupakan kitab terbesar yang dikarang mengenai harta di dalam Islam. 4 ) Lain – lain.

Ada juga perihal siasah yang ditulis di dalam kitab – kitab aqidah dan ilmu kalam. Para ulama Sunnah terpaksa menulis perihal Imamah/kepimpinan dan syarat – syaratnya di dalam kitab aqidah memandangkan ulama Syiah menganggap imamah sebagai sebahagian soal aqidah.

Kerana itu para ulama Sunnah terpaksa membincangkannya demi membetulkan kefahaman yang bertentangan itu. Mereka tidak mensyaratkanimamah itu mesti daripada kalangan Ahlil Bait sekalipun kebanyakan mereka mensyaratkan mesti daripada keturunan Quraisy. Juga imam hendaklah dipilih daripada kalangan ummah dan mereka tidak sunyi daripada melakukan kesilapan.

Ada juga ulama yang membincangkan perihal politik di dalam kitab tasawwuf seperti Al Ghazali di dalam kitabnya yang masyhur, Ihya’ Ulumiddin.

Antara tulisannya dalam ( kitabul ilmi ) daripada kitab tersebut ialah mengenai kaitan antara alim faqih dengan ahli politik. Beliau menjadikan fiqh sebagai ilmu kehidupan/dunia dan mengatakan jikalah manusia menguruskan urusan dunia mereka dengan adil, maka pasti tiada lagi pertelagahan danmenganggurlah para fuqaha’. Tetapi mereka mengurusnya dengan nafsu syahwat, lalu berlakulah pertelagahan sesama mereka. Dari situ mereka memerlukah sultan/pemerintah yang dapat mentadbir urus mereka. Para pemerintah ini pula memerlukan undang – undang untuk menegakkan keadilan. Maka para fuqaha’ diperlukan.

Katanya, ” Orang faqih ialah orang yang alim dengan undang – undang politik dan jalan saksama di antara manusia apabila mereka bertelagah berdasar hukum nafsu mereka. Dia menjadi guru dan penasihat sultan di dalam mengurus dan menjaga rakyat agar urusan duniawi mereka menjadi betul apabila mereka istiqamah dengan undang – undang tersebut. Demi sesungguhnya politik berkait dengan agama juga tetapi bukan secara terus bahkan dengan perantaraan dunia. sesungguhnya dunia adalah ladang akhirat. Dan tiadalah sempurna ugama kecuali dengan dunia. Kerajaan dan ugama adalah saudara kembar. Agama itu asal manakala sultan / pemerintah adalah penjaganya. Sesuatu tanpa asal adalah kosong manakala sesuatu tanpa penjaga adalah sia – sia. Tidak sempurna kerajaan dan pengawasan tanpa raja yang memerintah. Dan jalan mengawasi di dalam memutuskan pertelagahan adalah dengan fiqh.”

SUBTOPIK KEENAM

Politik di sisi para hukama’ ( ahli falsafah )

Sebagaimana para ulama Islam – fuqaha’, usuliyyin, mutakallimin – memberi perhatian kepada perihal siasah, begitu juga para ahli falsafah Islam. Mereka seperti Abi Nasr Al Farabi ( 339H ) yang digelar sebagai guru kedua ( al Muallim ath thani ) selepas Aristotle dalam dunia falsafah. Beliau telah menghasilkan beberapa buku yang masyhur, antaranya Risalah as Siasah danAl Fusul al MadaniyyahSesetengah pengkaji menggelar beliau sebagai ‘ bapa falsafah politik Islam ‘ kerana perbincangannya yang meluas dalam hal politik.

Selepas beliau, datang pula Abu Ali Ibnu Sina ( 428H ), ahli falsafah agung yang terkesan dengan pemikiran Al Farabi. Cumanya beliau tidak memberi tumpuan khusus dalam isu politik sebagaimana juga perihalnya dalam tajuk – tajuk lain. Perbincangannya tentang politik banyak merata lewat bukunya yang masyhur, Asy Syifa’. Menurut beliau, politik ialah pentadbiran yang elok dan pembaikian kerosakan ( husnu at tadbir wa islah al fasad ). Beliau berpendapat para pemerintahlah yang lebih patut menekuninya walaupun politik tidak hanya berlegar di kalangan pemegang kekuasaan sahaja, bahkan meliputi semua orang walau apa kedudukannya dalam masyarakat.

Apa pun, ahli falsafah dalam kelompok ini lebih melihat daripada pandangan falsafah aqliyyah yang menerima kesan daripada falsafah Yunani. Kita tidak mendapati mereka memiliki thaqafah Islamiyyah yang mengikat mereka dengan usul dan sumber syariah Islamiyyah.

Itu melainkan seorang ahli falsafah Islam yang terbilang iaitu Abil Walid Ibn Rusd Al Hafid ( 595H ). Beliau ketika mengupas persoalan politik, akan berpegang dan bertolak daripada sumber syariah yang menandakan keistimewaannya menghimpunkan antara syariah dan falsafah.

Politik di sisi ahli falsafah akhlak

Wujud segolongan ahli hikmat ( falsafah ) yang cukup hebat dalam pandangan falsafahnya tetapi bergabung dengan pandangan syariat Islam sekalipun turut terkesan dengan falsafah Yunani. Saya sebutkan dua antara mereka:

Pertama, ahli falsafah akhlak terkenal iaitu Maskawaih atau kadang – kadang digelar Ibnu Maskawaih yang melalui kitab falsafah akhlaknya,Tahzibul Akhlaq wa Tathirul A’raq, kami melihatnya bersumberkan agama Islamseperti katanya mengenai kerajaan:

( Dan orang yang menjalankan tugas sunnah ini dan tugas – tugas syara’ yang lain sehingga tidak hilang daripada kedudukan asalnya adalah al imam.Kerja imam adalah kerja seorang raja. Orang – orang terdahulu tidak menamakan seseorang itu sebagai raja melainkan orang yang menjaga ugama dan bersedia melaksanakan martabat, arahan dan larangannya. Adapun orang yang mengelak daripada menjaganya, dia hanya dinamakan penjarah (mutaghallib ) yang tiada keahlian untuk diberi nama raja/pemerintah ( al malik ). Ini adalah kerana agama merupakan undang – undang ilahi yang mendorong manusia dengan pilihan sendiri ke arah kebahagiaan yang tinggi. Raja adalah penjaga undang – undang ilahi ini yang menjaga manusia. )

Kedua ialah al Imam al Hasan bin Muhammad bin Al Mufaddal yang dikenali sebagai Ar Raghib bin Al Ashfahani, pengarang kitab ‘ mufradaatul Quran ‘dan diiktiraf kelebihannya di dalam ulum Al Quran. Beliau lebih dekat kepada agama berbanding falsafah sekalipun terpengaruh juga dengan pemikiran falsafah asal. Beliau adalah ahli falsafah ugama.

Beliau telah menyentuh perihal politik di dalam bukunya yang unik, ‘Az zari’ah ila makarim asy syariah’ sebuah kitab mengenai falsafah akhlak. Katanya, (Dan siasah terbahagi dua. Pertama, siasah individu terhadap dirinya, tubuh badannya dan yang berkaitannya. Kedua, siasahnya terhadap orang lain dan masyarakatnya. Orang yang tidak layak mentadbir ( siasah ) dirinya tidak layak juga mentadbir orang lain. Kerana itu Allah mencela orang mencalonkan dirinya sendiri untuk mentadbir orang lain, lalu dia menyuruh kepada perkara makruf dan mencegah daripada perkara munkar, sedangkan dirinya sendiri tidak terdidik ke arah itu. Maksud firman Allah ” Adakah kamu menyuruh manusia melakukan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri walhal kamu membaca Al Kitab? Apakah kamu tidak berakal?” Al Baqarah:44 )

( Maka dikatakan ( mauquf daripada Umar ), ” Tuntutlah ilmu/tafaqquhlah sebelum kamu memimpin/dilantik untuk memimpin” sebagai peringatan bahawa kamu tidak layak memimpin sebelum kamu mengetahui ilmu hukum ( fiqh ) dan juga siasah umum. Juga kerana antara pentadbir dan yang ditadbir ( rakyat ) adalah umpama bayang dan empunya bayang. Adalah mustahil bayang lurus sedang empunya bayang adalah bengkok. Bagaimana rakyat memperoleh petunjuk sedang pemerintah sendiri sesat? Maksud firman Allah ” Wahai orang yang beriman, janganlah sesekali kamu mengikuti jejak – jejak syaitan. Barang siapa yang mengikuti jejak – jejak syaitan maka sesungguhnya syaitan menyeru kepada kejahatan dan munkar.” ( An Nur:26 ) Dia menegaskan bahawa adalah mustahil, dalam keadaan mengikut syaitan, seseorang boleh menyeru kecuali kepada kejahatan dan munkar juga. )

Politik di sisi ahli falsafah sosial, Ibni Khaldun

Sayugia di sini kami menengahkan pandangan seorang ahli falsafah sosial,bahkan hakikatnya, beliaulah pengasas ilmu sosial, sebagai mana dinyatakan di dalam buku muqaddimahnya, iaitu Abdul Rahman Ibnu Khaldun (808H). kenyataannya itu adalah mengenai kesan ugama di kalangan orang Arab di dalam membina sebuah kerajaan dan meneguhkannya, sedangkan pandangannya terhadap orang arab agak buruk, juga pandangannya bahawa orang Arab dekat kepada sifat buas berbanding kemajuan dan hadharah. Pun begitu beliau tetap menegaskan bahawa orang Arab tidak memperolehi sebuah kerajaan kecuali atas sifat ugama, iaitu nubuwwah dan wilayah Allah ataupun secara keseluruhannya adalah kerana kesan ugama yang besar.

Katanya, ( Sebabnya adalah kerana mereka dengan sebab sifat liar mereka itu menjadikan mereka satu umat yang cukup payah untuk saling tunduk sesama mereka dengan sebab kebengisan dan kebencian, jauh himmah dan saling merebut kuasa. Maka sukar sekali ditemui penyatuan hati mereka.

Apabila datang ugama dengan nubuwwah (kenabian) dan wilayah Allah, ia mencabut sifat buruk itu dari diri mereka. Hilanglah sifat takabbur dan berebut kuasa. Dengan itu menjadi mudahlah ketundukan dan penyatuan mereka. Semua itu disebabkan ajaran ugama yang menolak sifat bengis dan benci, dengki dan saling berebut… )

Ibnu Khaldun juga menulis satu fasal khas yang menegaskan bahawa dakwah diniyyah telah menambahkan lagi kekuatan negara ke atas kekuatan asabiyyah yangs sedia ada. Katanya, ( Sebabnya – sebagaimana telah disebut – adalah kerana acuan ugama tersebut telah menghilangkan sifat suka berebut dan saling berdengki yang wujud di kalangan ahli asabiyyah, lalu melorongkan tujuan kepada kebenaran. Apabila terjadi pencerahan itu pada diri mereka, maka tiada lagi penghalang kerana arah tuju adalah satu dan tuntutan adalah sama di antara mereka. Golongan kuffar masa itu pula yang turut merebut kerajaan – sekalipun mereka lebih ramai -, tujuan mereka terpecah – pecah dalm kebatilan. Mereka takut mati. Maka mereka tidak terlawan umat Islam sekalipun mereka lebih ramai. Mereka kalah dan dipercepatkan lagi kekalahan itu dengan sebab kemewahan hidup mereka sebagaimana kami telah sebutkan sebelum ini.

Ini sebagaimana terjadi dalam kemenangan – kemenangan ( futuhaat ) yang dicapai di awal Islam. Jumlah tentera Islam di dalam perang Al Qadisiyah dan Yarmuk adalah sekitar 30,000 lebih dalm setiap satunya. Manakala jumlah tentera Parsi di Al qadisiyyah adalah lebih 120,000 orang dan tentera Hercules di Yarmuk pula adalah 400,000 orang ( menurut Al Waqidi ). Umat Arab tidak kalah dengan jumlah besar itu bahkan mereka mengalahkan musuh dalam peperangan tersebut. )

Ibnu Khaldun memberi tumpuan kepada perihal siasah semasa – tidak sebagaimana Plato dan Al Farabi – dan beliau berusaha menyelongkar hukum semulajadi ( sunnah alam ) yang menghukum umat dan masyarakat seluruhnya. Beliau adalah bapa ‘ pemangunan politik’ ataupun disebut ilmu sosio politik. Beliau, dengan pengiktirafan orang barat sendiri adalah oarang pertama yang menulis mengenai ilmu ini.

SUBTOPIK KETUJUH

Siasah di sisi cendekiawan barat

Kita akan sempurnakan perbincangan ini dengan turut membincangkan walaupun sedikit mengenai maksud politik di sisi cendekiawan barat yang sedang menguasai dunia kini, khususnya di era hegemoni Amerika yang juga semacam memaksakan ilmu dan tamadun mereka untuk dianuti oleh seluruh dunia.

Kita tidak boleh mengabaikannya sekalipun kita menolak politik penjajahan dan tamadun penjajahan mereka. Kita beriman dengan kepelbagaian bangsa, ilmu, bahasa, ugama dan politik.

Mahu atau tidak,  kita terpaksa akur bahawa sebahagian besar pertubuhan, majlis dan muassasah ilmiah dan pemikiran kita masih terkesan dengan barat sebagai rujukan. Kita banyak mengambil daripada mereka dalam kajian kita tentang sosial, kemanusiaan terutamanya dalam kajian politik.

Kita tumpukan kepada pentakrifan politik di sisi mereka.

Sebenarnya takrif politik di sisi barat saling berbeza berdasarkan haluan dan sudut pandang masing – masing. Politik di sisi golongan liberal tak sama dengan lawannya. Politik di sisi kapitalis yang menjulang hak individu tak sama dengan golongan sosialis yang menumpu kepada hak – hak masyarakat. Begitulah perbezaan yang dilihat di kalangan golongan komunis, ekonomi bebas dan selainnya.

Juga perbezaan yang dapat dilihat di antara golongan ugama yang jumud yang menganggap usaha menolak penyakit dan wabak sebagai menolak takdir tuhan dan golongan perubatan yang menyeru kepada pembaikan kesihatan awam. Malah kumpulan yang masih berpegang dengan kemuliaan akhlak dan ugama yang menentang kebebasan mutlak dan menolak penularan gelaja seks bebas tentunya cukup berbeza pentakrifan mereka mengenai politik dengan golongan yang menghalalkan segala – galanya demi melampiaskan kehendak nafsu buas manusia sehingga menerima perkahwihan sejenis dan pergaulan bebas yang di tolak oleh seluruh ugama.

Kami sebutkan di sini beberapa contoh:

1- Hans Murghantao (?) berkata: Politik adalah perbalahan demi merebut kekuatan dan kuasa.

2- Harold Laswil (?) berkata: Politik adalah kekuasaan dan penguasaan yang menentukan; Siapa menguasai apa? Bila? Dan bagaimana?

3- William Robson (?) berkata: Sesungguhnya ilmu siasah berteras kepada pengajian terhadap kekuasaan ke atas masyarakat, pengajian asas – asasnya, amalan praktiknya, tujuan dan natijahnya.

Semua takrif di atas berkisar mengenai kuasa dan kekuatan.

Jan Bari Dankan (?) mengupas dengan panjang lebar persoalan ‘apakah politik?’ dalam bukunya ‘Ilmu Politik’. Katanya, Penggunaan kalimah politik terbahagi dua iaitu penggunaan secara nau’ieyah dan bukan nau’ieyah( tertentu dan bukan tertentu ). Bukan khas bermaksud penggunaan kalimah politik yang mudah ditukar dengan kalimah yang seerti dengannya. Contohnya:

1- Penggunaan kalimah politik dalam erti mengurus seperti politik (pengurusan) pengangkutan dan politik ( pengurusan) tenaga.

2- Penggunaan kalimah politik dalam erti strategi seperti politik (strategi) parti dan politik ( strategi ) kerajaan.

3- Penggunaan kalimah politik yang bermaksud penghinaan seperti berfikir secara yang kotor yang membawa kebencian. Ini biasanya dituju kepada seseorang untuk tujuan mencela perbuataannya seperti kata – kata ” Ini politiknya lah.”

Inilah yang saya faham daripada Al Imam Muhammad Abduh di mana beliau dikatakan pernah berkata ” Saya berlindung dengan Allah daripada politik.” Tetapi saya kurang cerap tentang kesahihan kata – kata ini daripadanya.

Dankan menyatakan bahawa penggunaan kalimah politik secaranau’ieyah pula hendaklah dibezakan antara politik dan perkara – perkara lain yang bercampur baur dengannya yang membawa erti yang berbeza seperti teknokrat, politik dan ekonomi dan politik dan akhlak.

Apapun, kalimah politik yang digunakan oleh barat adalah berkisar pada dua tujuan yang asas: Pertama, kekuatan dan penguasaan. Kedua, Kepentingan dan manfaat.

Pada pandangan Islam, tiada tegahan pada menuntut kekuatan tetapi hendaklah ia menjadi alat untuk mendukung kebenaran (al haq). Kekuatan bukan sebagai matlamat. Umat Islam selama – lamanya hendaklah bersama kekuatan kebenaran, bukan kebenaran kekuatan. Kekuatan apabila terpisah daripada kebenaran akan menjadi bahaya yang menggugat golongan yang lemah yang tiada upaya dan daya sebagaimana Allah Ta’ala menggambarkan kejahatan kaum ’Aad dalam surah Fussilat:15 yang bermaksud:

” Adapun ‘Aad, mereka telah berlaku takabbur di muka bumi tanpa kebenaran. Mereka berkata, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Tidakkah mereka lihat bahawa Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Dan mereka terus menentang ayat -ayat kami.”

Nabi Hud mengeluarkan mereka daripada kebejatan kekuatan dan menyeru kepada iltizam dengan kebenaran. Apabila mereka ingkar, Allah menghantar azabNya yang pedih.

Adapun kepentingan (maslahat), ia diterima pakai oleh syari’at Islam. Bahkan Allah tidak mensyari’atkan sesuatau hukum kecuali demi kepentingan hambaNya di dunia dan akhirat. Setiap masalah yang keluar daripada maslahat dan menuju kerosakan maka ia bukan daripada syari’at.

Al Maslahatul Mursalah iaitu sesuatu kepentingan yang tiada nas yang menerima atau menolaknya juga termasuk dalam salah satu daripada dalil – dalil syara’ yang diterima pakai, sebagaimana diterangkan oleh Imam Malik dan mazhab – mazhab lain juga.

Tetapi maslahat yang mengikat politik di dalam Islam dan juga percakapan barat itu bukanlah bererti setiap apa yang memberi kelazatan kepada manusia atau bermaksud pengumpulan kepentingan secara peribadi tanpa menghiraukan kerugian orang lain dan melanggar susila dan santun.

Bahkan syara’ menjelaskan maslahat yang dimaksudkan dan mengikatnya dengan matlamat – matlamat syariat yang menjaga ugama, nyawa, akal, keturunan dan harta sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam tajuk ‘nas dan maslahat’.

Categories: Ilmiah, Mari Belek Kitab