Home > Hukum, Ilmiah, Panas > Fatwa Mengenai Purdah dari Dar Ifta’ Misr

Fatwa Mengenai Purdah dari Dar Ifta’ Misr

Alhamdulillah. Untuk posting kali ini saya masukkan artikel yang telah saya Malaysiakan bahasanya iaitu berkenaan fatwa mengenai purdah yang dikeluarkan oleh Mufti Mesir, Dr ‘Ali Jum’ah dari Dar Ifta’ Misr. Semoga anda lebih jelas-sejelasnya dan mendapat manfaat. Klik untuk sumber.

……………………………………………………………………………..

Nombor Urutan   : 273
Judul                     : Memakai Purdah
Tarikh Jawapan    : 07/10/2004

Pertanyaan:

Memperhatikan permintaan fatwa dengan No. 2341 tahun 2004 yang berisi:

Apakah memakai purdah hukumnya wajib? Ada sebahagian ulama yang mewajibkannya dengan berpegang pada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahawa dia menutup wajahnya ketika sedang melakukan haji dan berpapasan (lalu) dengan rombongan orang asing, sampai rombongan tersebut menjauh.

Jawapan:

Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum’ah Muhammad:

Pakaian islamik yang diwajibkan ke atas perempuan muslimah adalah semua pakaian yang tidak membentuk lekuk badan (tidak ketat), tidak  jarang, serta menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tidak ada larangan baginya untuk memakai pakaian yang berwarna dengan syarat tidak menjolok mata, menarik perhatian atau memikat lawan jenis. Bila syarat-syarat ini dapat terealisasi pada suatu jenis pakaian tertentu, maka seorang muslimah boleh memakainya dan menggunakannya untuk berpergian (keluar rumah).

Adapun hukum memakai purdah yang menutup wajah bagi perempuan dan sarung tangan yang menutup kedua telapak tangannya, maka menurut jumhur (majoriti) ulama adalah tidak wajib. Sehingga, seorang muslimah boleh membiarkan wajah dan kedua telapak tangannya terbuka. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT;

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (An-Nûr: 31).

Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan para ulama setelah mereka menafsirkan “perhiasan yang biasa nampak” dalam ayat di atas dengan wajah dan telapak tangan. Penafsiran ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas dan Aisyah radhiyallahu ‘anhum.

Jumhur ulama juga berpegang pada ayat:

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung (khumur) ke dadanya (juyûb).” (Al-Ahzâb: 59).

Al-Khimâr adalah penutup kepala atau tudung. Sedangkan al-jaib adalah bahagian pakaian yang terbuka di atas dada. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan seorang muslimah untuk menutup dadanya dengan tudung. Seandainya menutup wajah merupakan suatu kewajiban, nescaya ayat tersebut juga akan menjelaskannya secara jelas.

Sedangkan dalil dari Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah R.A, bahawa Asma’  binti Abu Bakar mengunjungi Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang tipis. Rasulullah SAW pun berpaling darinya seraya bersabda;

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا

“Wahai Asma’ , seorang perempuan jika telah mencapai masa haid, tidak boleh ada yang terlihat darinya selain ini dan ini.” Baginda mengatakan demikian sambil menunjuk wajah dan telapak tangannya. (HR. Abu Dawud).

Dan masih banyak dalil lain yang secara tegas menjelaskan tidak wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan.

Di lain pihak, ada sebahagian ulama yang berpendapat bahawa seorang muslimah wajib menutup wajahnya. Mereka berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Aisyah r.a., bahawa dia berkata:

“Rombongan-rombongan haji melintasi kami yang sedang dalam keadaan ihram bersama Rasulullah SAW. Jika salah satu rombongan itu sejajar dengan kami, maka setiap orang dari kami akan menurunkan jilbabnya dari arah kepalanya untuk menutupi wajahnya. Bila mereka telah menjauh dari kami, maka kami membuka wajah kami kembali.”

Hadis ini tidaklah menunjukkan kewajipan menutup wajah bagi perempuan, kerana perbuatan sahabat sama sekali tidak menunjukkan suatu kewajipan. Hadis ini juga tidak menutup kemungkinan dikhususkan untuk para Ummul Mukminin (para isteri Rasulullah SAW), sebagaimana kekhususan larangan menikahi mereka setelah Rasulullah SAW wafat. Di samping itu, sebagaimana diketahui dalam ilmu Usul Fiqh, bahawa peristiwa-peristiwa peribadi yang mempunyai hukum khusus untuknya, jika mengandungi kemungkinan-kemungkinan hukum yang berbeza, maka ia mengandungi makna global (ijmâl), sehingga tidak boleh digunakan sebagai dalil;

(inna waqâi’ al-ahwâl idzâ tatharraqa ilaihâ al-ihtimâl, kasâhâ tsaub al-ijmâl, fa saqatha bihâ al-istidlâl).

أن وقائع الأحوال ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال ، فَسَقط بها الاستدلال

Imam Bukhari, dalam kitab Shahih-nya, meriwayatkan dari Ibnu Umar R.A, bahawa Rasulullah SAW bersabda;

لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ اْلمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ

“Seorang perempuan yang sedang melakukan ihram tidak boleh memakai purdah dan sarung tangan.”

Hadis ini menunjukkan bahawa wajah dan kedua telapak tangan wanita merdeka bukanlah aurat. Bagaimana mungkin keduanya adalah aurat, padahal para ulama telah sepakat atas kewajipan membukanya ketika sedang melakukan solat dan berihram. Kerana sebagaimana yang diketahui, syariat tidak mungkin membolehkan membuka suatu aurat ketika solat, lalu mewajibkan untuk menutupnya ketika berihram. Hal-hal yang dilarang dalam ihram pada asalnya adalah hal-hal yang dibolehkan, misalnya memakai pakaian berjahit, minyak wangi, berburu dan lain-lain. Tidak satu pun dari hal-hal yang dilarang itu awalnya adalah wajib lalu diharamkan kerana ihram.

Kesimpulannya, menutup wajah dan telapak tangan bagi seorang wanita muslimah hukumnya tidaklah wajib, melainkan hanya termasuk dalam wilayah kemampuan. Sehingga jika dia menutup wajah dan kedua telapak tangannya, maka hukumnya dibolehkan. Dan bila dia hanya mengenakan pakaian muslimah sahaja, tanpa menutup wajah dan telapak tangannya, maka dia telah melakukan kewajipan menutup aurat yang telah dipertanggungjawabkan ke atasnya.

Wallahu subhânahu wa ta’âlâ a’lam.

Advertisements
Categories: Hukum, Ilmiah, Panas
 1. aliya
  November 23, 2009 at 5:06 am

  ass..
  afwan, setau ana antum ada hadits yang itu hadist dhoif. yang ni lho :

  “Wahai Asma’ , seorang perempuan jika telah mencapai masa haid, tidak boleh ada yang terlihat darinya selain ini dan ini.” Baginda mengatakan demikian sambil menunjuk wajah dan telapak tangannya. (HR. Abu Dawud).
  karena ada seorang dari perawinya yang dia sebenarnya tidak pernah bertemu ibunda aisyah ra.
  untuk hadist yang :
  “Rombongan-rombongan haji melintasi kami yang sedang dalam keadaan ihram bersama Rasulullah SAW. Jika salah satu rombongan itu sejajar dengan kami, maka setiap orang dari kami akan menurunkan jilbabnya dari arah kepalanya untuk menutupi wajahnya. Bila mereka telah menjauh dari kami, maka kami membuka wajah kami kembali.”

  itu malah jelas menunjukkan wajibnya menutup wajah dari lelaki ajnabi. karena pada waktu ihram kan memang tidak diperbolehkan menutup wajah dan k2 telapak tangan kecuali yang seperti telah disebutkan.
  “Seorang perempuan yang sedang melakukan ihram tidak boleh memakai purdah dan sarung tangan.”

  coba lihat lagi fatwa ulama arab…dari ijma’ ulama, banyakk yang mengatakan wajah dan telapak tanmgan itu aurat. beberapa seperti syaikh albani memang mengatakan hanya sunnah. tapi untuk antum mengatakan banyak ulama,,,ahsan diteliti lagi…

  afwan ukh, cuma koreksi…
  Jazakillah khoiron katsiro…

  • haqeema
   November 24, 2009 at 8:15 pm

   ws saudara/ri..

   Betul ke hadis ini hadis dhoif? Bagaimana mungkin al-Allamah Syeikh Ali Jum’ah yang merupakan mufti Mesir ini menggunakan hadis yang dhoif dalam mengeluarkan fatwa? Maaf, saya bukanlah ahli hadis, namun kalau boleh, sila saudara buktikan ketidaksahihan hadis itu, dan kitab apakah yang menjadi rujukan saudara?

   Saudara/ri,

   Memang banyak khilaf Ulama dalam perkara ini. Dan kita harus menghormati semua khilaf itu. Untuk lebih jelas lagi tentang kaedah yang digunakan oleh Syiekh ‘Ali Jum’ah dalam fatwa ini, saya quotekan semula kata-kata Syeikh Ali Jum’ah:

   “Imam Bukhari, dalam kitab Shahih-nya, meriwayatkan dari Ibnu Umar R.A, bahawa Rasulullah SAW bersabda;

   لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ اْلمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ

   “Seorang perempuan yang sedang melakukan ihram tidak boleh memakai purdah dan sarung tangan.”

   Hadis ini menunjukkan bahawa wajah dan kedua telapak tangan wanita merdeka bukanlah aurat. Bagaimana mungkin keduanya adalah aurat, padahal para ulama telah sepakat atas kewajipan membukanya ketika sedang melakukan solat dan berihram. Kerana sebagaimana yang diketahui, syariat tidak mungkin membolehkan membuka suatu aurat ketika solat, lalu mewajibkan untuk menutupnya ketika berihram. Hal-hal yang dilarang dalam ihram pada asalnya adalah hal-hal yang dibolehkan, misalnya memakai pakaian berjahit, minyak wangi, berburu dan lain-lain. Tidak satu pun dari hal-hal yang dilarang itu awalnya adalah wajib lalu diharamkan kerana ihram.

   Kesimpulannya, menutup wajah dan telapak tangan bagi seorang wanita muslimah hukumnya tidaklah wajib, melainkan hanya termasuk dalam wilayah kemampuan. Sehingga jika dia menutup wajah dan kedua telapak tangannya, maka hukumnya dibolehkan. ”
   ……….

   Manakala, untuk hadis tentang perbuatan saidatina Aisyah R.A itu, jika mengikut qawaid fiqhiah, af’al sohabiah bukanlah wajib, malah ada perintah Allah yang hanya khusus untuk Ummahatul Mukminin yang contohnya ada dinyatakan oleh Syiekh Ali Jum’ah di dalam fatwanya.

   Jika benar semua wanita Islam wajib menutup wajahnya, sudah pasti ada nas yang menyebut dengan jelas mengenai perintah ini, sama ada nas dari al-Quran atau as-Sunnah. Namun sehingga sekarang saya masih belum jumpa. Kalau saudara terjumpa, silalah kemukakan kpd saya. Sekian.

   Terima kasih atas perkongsian.

 2. muhammad nuruddien
  May 4, 2011 at 7:01 pm

  saya sedikit menanggapi pendapat aliya yg ditas (koment pertama), memang benar, hadits yg diriwayatkan abu daud dalm maslah ini adalh dho’if dan ada yg menghukumi mursal, dikarenakan salah satu sanadnya yg bernama khalid bin darik tidak bertemu dengan aisyah RA. akan tetapi, yg perlu anda kaji kembali dan perlu anda teliti, bahwa hadits yg menerangkan tentang tidak hanya diriwayatkan oleh abu daud, tp matan hadits ini juga diriwayatkan oleh imam baihaqi, dan ketentuan hukumnya, jika terdapat hadits yg lemah dalam satu riwayat, tp hadist itu juga diriwayatkan oleh imam lain, maka antara perawi satu dengan perawi lainnya akan menjadi penguat (saling menguatkan) dalam penggunaan dalil, dan sah untuk dijadikan dalil. kalo berbicara masalah fatwa, tidak semua ulama di negara arab mewajibkan untuk memakai purdah, yg mewajibkan purdah secara mutlaq hanyalah orang2 mutasyaddid, hanyalah pendapat yg extrem dan aliran yg keras. dan madzhab yg mutasyaddid adalah madzhabnya wahabi yg tidak jauh beda dengan khawarij. toh banyak dari ulama2 timur tengah yg menyatakan ketidak wajiban memakai purdah, sangat banyak…!!! khususnya para pengikut imam malik dan merghinani dari ulama hanafiyyah, begitu juga dengan jumhur ‘ulama bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukan termasuk aurat dan tidak wajib untuk memakai purdah. al-bani dan ibnu taymiyyah, insya Allah beliau adalah ulama yg mulia, tapi, sangat disayangkan, oleh para pengikutnya yaitu wahabi yg mengaku2 sebagai pengikut setia ibnu taymiyyah, yg mayotritas dalam menentukan permasalahan wahabi berdasarkan ibnu taymiyyah, al-bani dan ibnu qayyim, tapi oleh mereka (wahabi) disalah gunakan dan diselewengkan.

 3. Anonymous
  June 20, 2014 at 3:06 am

  Assalamualaikum.

  Saya fakir yang hina ini dengan ilmu yang tak seberapa ingin memberitahu apa yang saya faham. Sebagai muslimah kita jadikan ummuhatul mukminin sebagai idola dan contoh. Maka peristiwa Sayyidatina Aisyah semasa ihram itu sudah cukup memberi penjelasan tentang purdah. Purdah yang menutup mulut dan dagu itu tak dibenarkan dalam solah dan ihram.. Asas perbincangan kain yang menutup muka. Jika kain penutup muka itu tidak melekat pada muka itu diharuskan kerana orang dah biasa berpurdah tidak akan rasa aman bila tanpa purdah. Maknanya kalau kita dalm keadaan sekeling penuh dengan lelaki bukan mahram digalakkan purdah. Sedangkan perbahasan mengenai purdah mazhab syafie lah yang lebih mengutamakan pemakaiannya atas asbab akhir zaman berlaku banyak fitnah.(sila rujuk kitab perbahasa 4 imam mengenai aurat dan purdah). Sepertimana kita dapat lihat keruntuhan rumahtangga sekarang percintaan antara suami isteri orang dalam pejabat antara suami isteri dari guru2 satu sekolah dan ada juga dikalangan jiran yang suaminya bertukar dengan jiran sebelah. Ada dikalangan wanita sekarang walaupun sudah menutup aurat sempuna tapi tidak jaga adab pergaulan terutama wanita yang berkerjaya dan berniaga kerana mereka ini disuruh bermanis muka dengan semua orang. Menjawab telefon dengan suara lunak yang menggoda atas alasan menarik pelanggan dan khidmat yang terbaik. Kalau di zaman Rasulullah sahabiah2 melalui lorong2 yang tidak dilalui oleh sahabat2 tapi kita lalu dilorong dan jalan yang semua orang akan lalu. Bagaimana keadaan wanita sekarang yang terpaksa bekerja membantu suam, bertugas mengajar akedamik dan agama. Sedangkan dari segi syariat wanita kena keluar rumah dengan mahram atau 3 wanita lain yang baligh. Kalau anak lelakipun yang baligh dan yang ditakuti oleh ibu, Sedihnya wanita sekarang ke klinikpun suami tak hantar naik bas dengan anak2 berderet. Isteri mengandung naik bas bersesak2. Ya Allah..sesungguhnya akau bersedih namun tak mampu bertindak. Ya Allah jadikanlah kerisauanku ini atas kelepasan diriku dalam menjalani perintahmu amr bil ma’ruf wanha anil mungkar amiiin. Fikir2lah dan selemah2 iman itu ada kerisauan dalam hati dan mendoakan orang yang tersesat mendapat hidayah untuk kembali kepada Rabnya.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: